Nasi ludzie

Piotr Jabłoński

Menedżer w Zespole Technicznym MSSF

Piotr Jabłoński

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Piotr jest ekspertem Deloitte w obszarze sprawozdawczości finansowej zgodnie ze standardami MSR/MSSF.

Jako członek Zespołu Technicznego MSSF Deloitte na Europę Środkowo-Wschodnią jest odpowiedzialny za wsparcie zespołów audytowych w praktycznym zastosowaniu oraz interpretacji standardów rachunkowości. Piotr specjalizuje się w zagadnieniach związanych ze sprawozdawczością w obszarze ryzyka rynkowego i instrumentów finansowych. 

Piotr Jabłoński