Nasi ludzie

Paweł Jacewicz

Starszy Konsultant

Paweł Jacewicz

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Paweł pracuje jako Starszy Konsultant w Deloitte w obszarze Cyber Security. Do jego głównych zadań należy przeprowadzanie działań Incident Response oraz budowanie systemów monitorowania, których celem jest wykrywanie zagrożeń, wykorzystując do tego źródła informacji Cyber Threat Intelligence. Ponadto, współpracuje z zespołem Red Teaming Deloitte w czasie realizacji testów penetracyjnych i aktywnie poszukuje śladów, które wskazują na udane przejęcie kontroli nad systemami IT.

Swoją karierę w Cyber Security Paweł rozpoczął w 2009 roku w CERT Polska, w którym pracował ponad 7 lat budując systemy wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oparte na honeypotach. Dodatkowo, prowadził szereg szkoleń dotyczących bezpieczeństwa IT oraz brał udział w międzynarodowych projektach i pracach badawczych, których wyniki znalazły się w opracowaniach publikowanych m.in. przez Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA). Od 2011 roku jest członkiem Fundacji The Honeynet Project, która zrzesza czołowych ekspertów z dziedziny cyberbezpieczeństwa. W 2016 roku Paweł dołączył do zespołu CERT PKO BP na stanowisku Starszego Specjalisty, gdzie poszerzał swoją wiedzę w zakresie reakcji na incydenty, zabezpieczania sieci korporacyjnych oraz aktywnego poszukiwania zagrożeń.

Paweł jest posiadaczem certyfikatu CISSP oraz poświadczenia UE do poziomu CONFIDENTIAL.

Paweł Jacewicz