Nasi ludzie

Piotr Jantos

Starszy Konsultant w Dziale Konsultingu

Piotr Jantos

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Piotr jest doktorem nauk technicznych w dziedzinie elektroniki. Jego zainteresowania badawcze koncentrowały się wokół zastosowań przemysłowych sztucznej inteligencji, a dorobek naukowy udokumentowany jest kilkudziesięcioma publikacjami krajowymi i międzynarodowymi. Jest absolwentem studiów Executive Master of Business Administration, w trakcie których zajmował się zagadnieniami związanymi ze strategią rozwoju zależnych ośrodków badawczo-rozwojowych w transnarodowych korporacjach wysokich technologii.

Posiada doświadczenie w zakresie planowania oraz organizacji prac badawczo-rozwojowych w ośrodkach R&D należących do międzynarodowych korporacji wysokich technologii działających w sektorach elektroniki użytkowej oraz telekomunikacji. Odpowiadał za inicjowanie oraz nadzór projektów B+R prowadzonych we współpracy z niezależnymi, w tym akademickimi, ośrodkami naukowymi. Koordynował działania mające na celu tworzenie oraz monitorowanie wykonania strategii rozwoju zależnego ośrodka R&D transnarodowej korporacji wysokich technologii.

Piotr Jantos