Nasi ludzie

Piotr Jasiniewski

Senior Manager, Cloud Engineering

Piotr Jasiniewski

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

W ramach działu Cloud Engineering Piotr kieruje zespołem ekspertów specjalizujących się w realizacji złożonych projektów transformujących biznes klienta z wykorzystaniem chmury i usług cyfrowych. Od wielu lat skutecznie doradza w zakresie opracowania strategii migracji do chmury oraz implementacji rozwiązań cloud computing, z uwzględnieniem podejścia cloud native oraz hybrid-cloud.

Doświadczenie Piotra obejmuje również przygotowanie planów migracji aplikacji oraz wsparcie procesu przenoszenia systemów do chmury.
Wieloletnia działalność w obszarze nowoczesnych technologii na rzecz klientów z różnych branż (w tym przemysłu oraz TMT) umożliwia Piotrowi dogłębne zrozumienie potrzeb i wyzwań stojących przed organizacjami będącymi w procesie wprowadzania innowacji z wykorzystaniem cloud computing. Zaangażowany był także w projekty transformacji do chmury wielu podmiotów z sektora przemysłowego, energetycznego oraz telekomunikacyjnego w Polsce i za granicą.
 

Piotr Jasiniewski