Nasi ludzie

Piotr Mortas

Dyrektor w Dziale Audytu, biegły rewident

Piotr Mortas

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Piotr Mortas od 2007 roku jest członkiem zespołu Deloitte Audit & Assurance. Posiada bogate doświadczenie w zakresie badania sprawozdań finansowych zgodnie z polskimi oraz międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej, a także innych usług atestacyjnych i pokrewnych, m.in. uzgodnionych procedur dotyczących grantów unijnych. Piotr jest biegłym rewidentem oraz absolwentem Advanced Leadership Program w ramach Center for Leadeship.

Głównym obszarem specjalizacji Piotra są usługi audytorskie dla firm z sektora produkcyjnego, usługowego, handlu i dystrybucji, w tym FMCG, a także energetycznego. Piotr świadczył usługi dla szerokiej gamy klientów, od małych i średnich podmiotów, po największe firmy na polskim rynku. Ma też szerokie doświadczenie w badaniu grup kapitałowych.
Piotr jest również członkiem zespołu ESG Reporting Assurance dla regionu CE.

Piotr Mortas