Analizy

Wieloetatowcy za kółkiem ponad normę

Żeby zaplanować pracę kierowcom, trzeba wiedzieć, czy nie zatrudnia ich jakaś inna firma. Nie wszyscy pracodawcy z branży transportowej, mimo że mają taki obowiązek, żądają od zatrudnionych przez siebie kierowców oświadczeń o tym, czy ci wykonują jednocześnie taką samą pracę dla innych firm.