Nowości

Zbliża się termin na dodatkowe raportowanie CRS za lata 2016-2018 (do 31 marca 2020 r.)

Zbliża się termin na wysłanie do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej wyników dodatkowej weryfikacji rezydencji podatkowej klientów instytucji finansowych. Powinno to nastąpić nie później niż 31 marca 2020 r.