Nasi ludzie

Paweł Skorłutowski

Doradca Podatkowy | Radca prawny

Starszy Menedżer w Zespole Doradztwa Podatkowego dla Instytucji Finansowych

Paweł Skorłutowski

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Paweł specjalizuje się w doradztwie przy transakcjach dla instytucji finansowych, w tym banków, zakładów ubezpieczeniowych, firm leasingowych, pośredników finansowych oraz funduszy inwestycyjnych. Brał udział w licznych projektach podatkowych, takich jak realizacja przeglądów podatkowych dużych instytucji finansowych lub doradztwo przy restrukturyzacjach spółek. Dodatkowo Paweł prowadzi szkolenia podatkowe dla pracowników instytucji finansowych oraz podmiotów je zrzeszających (m.in. dla Polskiej Izby Ubezpieczeń, Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce lub Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami).


Paweł doradza również w zakresie obowiązków skierowanych do polskich instytucji finansowych w związku raportowaniem rachunków finansowych w posiadaniu zagranicznych rezydentów podatkowych (FATCA, CRS, Euro-FATCA). Jest współautorem komentarza do podatku dochodowego od osób prawnych.

Przed dołączeniem do zespołu Deloitte, Paweł pracował w innych znaczących firmach doradztwa podatkowego, zajmując się obsługą podatkową polskich i zagranicznych podmiotów. Łącznie posiada jedenaście lat doświadczenia w świadczeniu usług doradztwa podatkowego.

Paweł jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
 

Paweł Skorłutowski