Nowości

Dodatkowy obowiązek raportowania CRS za 2017 rok

Termin upływa z końcem sierpnia 2018 r.

Do 31 sierpnia 2018 r. raportujące instytucje finansowe powinny przesłać Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej dodatkową informację o rachunkach raportowanych za rok 2017 (według wzoru CRS-1) dotyczącą rezydentów podatkowych z uzupełniającej listy państw uczestniczących na rok 2017.