Nowości

Jak się przygotować do raportowania FATCA i CRS za 2017 rok?

Najpóźniej 2 lipca 2018 r. raportujące instytucje finansowe powinny przesłać Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informację o rachunkach raportowanych za rok 2017.