Nowości

Ostateczna lista państw do zaraportowania w CRS (Euro_FATCA) za 2018

Dodatkowe obowiązki polskich raportujących instytucji finansowych

30 kwietnia 2019 r. Minister Finansów opublikował ostateczną listę państw i terytoriów objętych obowiązkiem raportowania CRS (Euro-FATCA) za rok 2018.