Nasi ludzie

Paweł Skorłutowski

Zespół Doradztwa Podatkowego dla Instytucji Finansowych

Starszy Menedżer w dziale Doradztwa Podatkowego

Paweł Skorłutowski

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Doradca podatkowy, radca prawny. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu doradztwa przy transakcjach dla instytucji finansowych. Dodatkowo Paweł prowadzi szkolenia podatkowe dla pracowników instytucji finansowych. Doradza również w zakresie obowiązków skierowanych do instytucji finansowych w związku raportowaniem rachunków zagranicznych rezydentów podatkowych (FATCA, CRS). Współautor komentarza do podatku dochodowego od osób prawnych.

Paweł Skorłutowski