Nasi ludzie

Paweł Wilk

Computer & Cyber Forensic Expert

Paweł Wilk

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Do realizowanych projektów Paweł wnosi ponad dwie dekady doświadczenia w zarządzaniu bezpieczeństwem systemów informatycznych dużej i średniej skali. Wśród korzystających z jego ekspertyz były zarówno duże instytucje finansowe jak i agencje rządowe odpowiedzialne za bezpieczeństwo cybernetyczne kraju.

Wywodzący się społeczności wolnego oprogramowania, Paweł przywiązany jest do idei dobrowolnej współpracy i dzielenia się wiedzą. Jest orędownikiem projektu GNU i założycielem serwisu BAD[SECTOR].PL

Paweł Wilk