Nasi ludzie

Paweł Woronowicz

Managing Associate, Adwokat, Deloitte Legal

Paweł Woronowicz

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Paweł jest adwokatem w Deloitte Legal. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej oraz prawie kontraktów handlowych. Doradza w kwestiach praw autorskich, praw własności przemysłowej, zwalczania nieuczciwej konkurencji.

Przygotowuje umowy, których przedmiotem są prawa własności intelektualnej, regulaminy świadczenia usług przez Internet a także krajowe i międzynarodowe umowy dystrybucyjne, agencyjne i franczyzy.

Reprezentuje również klientów w sporach sądowych wynikających z naruszenia praw własności intelektualnej oraz zasad uczciwej konkurencji.

Paweł Woronowicz