Nasi ludzie

Rafał Wojciechowski

Operations Transformation, Dział Konsultingu Deloitte

Rafał Wojciechowski

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Rafał rozwija w Deloitte zespół zajmujący się transformacją podstawowej działalności (core operations) przedsiębiorstw. Jego podejście uwzględnia całość zmian, od określenia priorytetów strategicznych, przez zmiany w procesach, do wdrożenia IT. Celem jest zapewnienie, że transformacja przyniesie oczekiwane efekty, z minimalnym negatywnym wpływem na operacje.

Rafał ma ponad 20 lat doświadczenia, w czasie których pracował w wiodących firmach doradczych oraz operatorze płatnej telewizji.

Rafał Wojciechowski