Analizy

RODO w E-mail marketingu

Najważniejsze pytania i odpowiedzi dotyczące nadchodzących zmian w przepisach o ochronie danych osobowych

Unijne Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO), wiązać będzie wszystkich, którzy przetwarzają dane osobowe w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w tym firmy korzystające z własnych lub zew. narzędzi E-mail marketingu.