Nasi ludzie

Rafał Karwat

Konsultant l Forensic - Przestępczość finansowa

Rafał Karwat

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Rafał jest konsultantem w zespole Deloitte Forensic specjalizującym się w finansowych aspektach rozwiązywania sporów zarówno w postępowaniach sądowych, jak i arbitrażowych. Do obszarów jego szczególnego zainteresowania należą szacowanie wartości szkód i spory akcjonariuszy. Posiada także doświadczenie w finansowym due dilligence i sporach podatkowych.

Rafał Karwat