Nowości

International EXPO 2022

Już za dziesięć dni decyzja o przyznaniu organizacji Wystawy

Zespół ds. sektora publicznego Deloitte we współpracy z rządem i miastem Łódź opracował całość dokumentacji określającej wykonalność, strategię promocji i wniosku aplikacyjnego, pozwalającego miastu Łódź ubiegać się o organizację w Polsce Wystawy International EXPO 2022.