Nasi ludzie

Renata Onisk

Kapitał Ludzki | Aktuariat i Systemy Motywacyjne

Partner

Renata Onisk

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Renata posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie aktuarialnym zarówno w ubezpieczeniach na życie, jak i majątkowych i emerytalnych, jest również ekspertem w dziedzinie Solvency II. Specjalizuje się także w wycenie wartości aktuarialnej długoterminowych świadczeń pracowniczych zgodnie ze międzynarodowymi i amerykańskimi standardami rachunkowości dla wielu klientów w Polsce i za granicą. Renata posiada doktorat z dziedziny wyceny zakładu ubezpieczeń oraz licencję aktuarialną w Polsce nr 0005.

Renata Onisk