Nasi ludzie

Rafał Rudzki

Sustainability Consulting Central Europe

Starszy Menedżer

Rafał Rudzki

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Jest doradcą w obszarze zrównoważonego rozwoju i badania wpływu. Na bazie prawie 10-cio letniego doświadczenia prowadzi projekty dla klientów polskich i zagranicznych m.in. w zakresie budowania strategii oraz wzmacniania, reputacji firm, mierzenia wpływu, prowadzenia dialogu z interesariuszami, projektowania struktur organizacyjnych i sieci współpracy oraz komunikacji. Rafał publikuje m.in. w tygodniku POLITYKA i wykłada strategię CSR w Akademii L. Koźmińskiego.

Rafał Rudzki