Nasi ludzie

Renata Siwiec

Menedżer, Sektor Publiczny

Renata Siwiec

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Renata zajmuje się rozwojem i rewitalizacją miast. Doradza podmiotom sektora publicznego w zakresie podnoszenia konkurencyjności regionalnej oraz wzmacniania potencjału innowacyjności. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy w administracji publicznej – w urzędach i agencjach regionalnych – związane z realizacją projektów mających na celu rozwój regionów i przedsiębiorczości, które były finansowane m.in. z funduszy europejskich.

Renata Siwiec