Nasi ludzie

Szymon Kowalski

Audit Project Manager

Szymon Kowalski

ul. Grunwaldzka 34B

Poznań

Polska

60-786

Zobacz na mapie

Szymon posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu badań jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzanych zgodnie z zasadami rachunkowości polskimi i międzynarodowymi (MSR).

Jako członek zespołu Assurance&Advisory prowadzi aktualnie projekty przede wszystkim związane z konsolidacją sprawozdań finansowych, oceną poprawności rachunkowej poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego (np. wycena zapasów, wycena środków trwałych), przeglądem kontroli wewnętrznej w przedsiębiorstwach czy bieżącym wsparciem działów kontrolingowych i finansowych.
Zajmuje się również tematyką środowiskowej Taksonomii UE, prowadzi spotkania warsztatowe i doradza w zakresie metodologii kalkulowania kluczowych wskaźników wyników i tworzenia ujawnienia taksonomicznego w rocznym oświadczeniu na temat informacji niefinansowych.

Posiada uprawnienia polskiego biegłego rewidenta, jak również jest członkiem ACCA (Brytyjskiego Stowarzyszenia Biegłych Rewidentów).
 

Szymon Kowalski