Nasi ludzie

Sebastian Kuk

Starszy Menedżer

Sebastian Kuk

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Kieruje w Deloitte Zespołem Utrzymania dla narzędzia Finevare, wspierającego instytucje finansowe w zakresie zgodności z MSR i procesach kredytowych oraz w aspektach praktycznego przejścia na MSSF 9, w szczególności w zakresie szacowania straty oczekiwanej. Wcześniej był Dyrektorem ds zarządzania ryzykiem w jednej z większych Spółek leasingowych działających na polskim rynku. Zakres jego obowiązków obejmował zarządzanie ryzykiem rynkowym, tematy związane ze stosowaniem MSR 39, w tym rachunkowość zabezpieczeń i pomiary utraty wartości oraz nadzór nad wdrożeniami narzędzi IT wspierających te obszary.

Sebastian Kuk