Analizy

Otwarte drzwi dla transgranicznych przekształceń polskich spółek

Trybunał Sprawiedliwości UE wypowiedział się co do niezgodności ze wspólnotową zasadą swobody przedsiębiorczości przepisów z kodeksu spółek handlowych nakładających wymóg przeprowadzenia likwidacji spółki w sytuacji podjęcia decyzji o przeniesieniu za granicę jej siedziby.