Nasi ludzie

Tomasz Hasiów

Menedżer w Dziale Usług Aktuarialnych

Tomasz Hasiów

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Tomasz jest absolwentem matematyki na wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Realizuje projekty aktuarialne i ubezpieczeniowe. Jego specjalizacją są ubezpieczenia majątkowe, analizy statystyczne i eksploracja danych. Wśród projektów,  w których uczestniczył są między innymi: niezależne obliczenia oraz przeglądy rezerw, przeglądy bilansu Solvency II, przeglądy ANAV, projekty Due Dilligence, taryfikacja dla OC komunikacyjnego, a także przeglądy procesu likwidacji szkód.

Tomasz Hasiów