Nasi ludzie

Tomasz Kocowski

Menedżer w Dziale Doradztwa Podatkowego

Tomasz Kocowski

ul. ks. Piotra Skargi 1

Kompleks biurowy Dominikański

Wrocław

Polska

50-082

Zobacz na mapie

Tomasz jest absolwentem Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie uzyskał tytuł doktora. Jest również licencjonowanym doradcą podatkowym. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał podczas realizacji licznych projektów w obszarze doradztwa podatkowego, które obejmowały między innymi: przeglądy podatkowe i bieżące doradztwo w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Tomasz pracuje w zespole do spraw fuzji i przejęć. Zajmuje się takze transakcjami międzynarodowymi ze szczególnym uwzględnieniem procesów restrukturyzacji grup kapitałowych.

Tomasz Kocowski