Nasi ludzie

Tomasz Łuszcz

Starszy Konsultant

Tomasz Łuszcz

Kompleks Unity Center

ul. A. Lubomirskiego 20

Kraków

Polska

31-509

Zobacz na mapie

W Deloitte Tomasz uczestniczy w projektach z obszaru Energy, z którym związany jest od kilkunastu lat. Przed dołączeniem do zespołu, Tomasz zdobywał doświadczenie w obszarach Odnawialnych Źródeł Energii, Audytu Efektywności Energetycznej oraz Audytu Energetycznego Przedsiębiorstwa.

Miał okazje uczestniczyć w projektach obejmujących doradztwo energetyczne dla polskich i zagranicznych przedsiębiorstw. Pełniąc rolę Project Managera w jednej z największych grup energetycznych w kraju, odpowiadał za obsługę produktów specjalistycznych (okołoenergetycznych) ukierunkowanych w stronę efektywności i optymalizacji wykorzystywania źródeł energii.

Tomasz jest członkiem Zrzeszenia Audytorów Energetycznych oraz Rekomendowanym Audytorem Energetycznym dla audytów efektywności energetycznej. Jest autorem opracowań, dla których Urząd Regulacji Energetyki wydał certyfikaty efektywności (białe certyfikaty).

Tomasz jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na Wydziale Energetyki i Paliw. Temat jego pracy dyplomowej to „Długoterminowe perspektywy energii ze źródeł odnawialnych”.

Posiada certyfikat zarządzania projektami PRINCE2 Foundation oraz CFA Institute Investment Foundations.

Tomasz Łuszcz