Nasi ludzie

Tomasz Rutkowski

Senior Managing Associate, Deloitte Legal

Tomasz Rutkowski

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Tomasz jest członkiem zespołu prawa korporacyjnego. Prowadzi badania due dilligence oraz procesy przekształceń, fuzji, podziałów i przejęć.Zajmuje się ponadto sprawami ze styku administracja – biznes. Wspiera jednostki samorządu terytorialnego w zakresie ich działalności gospodarczej, doradza z zakresu zamówień publicznych, prawnych aspektów korzystania ze środków UE czy zagadnień pomocy publicznej. Tomasz świadczy usługi również w zakresie ochrony danych osobowych oraz prawa nowych technologii.

Tomasz Rutkowski