Nasi ludzie

Wojciech Lenard

Dział Doradztwa Podatkowego

BD Coordinator w Zespole VAT dla sektora publicznego

Wojciech Lenard

Wojciech w zespole VAT jest osobą odpowiedzialną za kontakt z podmiotami z sektora publicznego. Do jego zadań należy organizacja spotkań zdalnych, ofertowanie, kontakt telefoniczny i mailowy z klientem, negocjowanie warunków umów, współpraca z zespołem merytorycznym VAT.

Wojciech jest absolwentem Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji na KUL w Lublinie.

Wojciech Lenard