Nasi ludzie

Weronika Myck

Senior Manager, Sustainability & Economics

Weronika Myck

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Weronika jest starszą menedżerką w zespole Sustainability & Economics Deloitte i zastępcą dyrektora ds. zrównoważonych miast.

Posiada bogate doświadczenie w koordynowaniu rozwoju biznesu w obszarze sektora publicznego i infrastruktury oraz ESG w Europie Środkowo-Wschodniej. Weronika ma dogłębne zrozumienie wspierania programu zrównoważonego rozwoju poprzez projekty wielkoskalowe mające na celu zarządzanie interesariuszami na wysokim szczeblu, budowanie potencjału i kampanie oparte na wiedzy. Weronika jest liderem Cities and Municipalities Workstream w ramach projektu EBRD Climate Corporate Governance Hub, poświęconego utworzeniu nowego obszaru oferty skoncentrowanej na klimacie w ramach Banku.
 

Weronika Myck