Nasi ludzie

Wojciech Słapczyński

Menedżer w dziale Doradztwa Podatkowego

Wojciech Słapczyński

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Wojciech zajmuje się doradztwem z zakresu podatku VAT na rzecz instytucji finansowych, w szczególności banków, towarzystw ubezpieczeniowych oraz spółek leasingowych. Uczestniczył w licznych przeglądach podatkowych, od lat udziela porad podatkowych w zakresie bieżącej działalności spółek leasingowych, przeprowadzał też projekty typu „due diligence” oraz klasyfikował towary i usługi dla celów podatku VAT. Specjalizuje się w projektach polegających na implementacji rozliczeń podatku VAT w instytucjach finansowych ‒ głównie projektach dotyczących kalkulacji współczynnika struktury sprzedaży oraz importu usług.

Wojciech Słapczyński