Nasi ludzie

Weronika Wójcik

Starszy Konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego

Weronika Wójcik

ul. ks. Piotra Skargi 1

Kompleks biurowy Dominikański

Wrocław

Polska

50-082

Zobacz na mapie

Weronika jest absolwentką prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiada kilkuletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała podczas realizacji licznych projektów w obszarze doradztwa podatkowego, które obejmowały między innymi: przeglądy podatkowe, due dilligence, projekty reorganizacyjne, bieżące doradztwo. Weronika pracuje w zespole do spraw fuzji i przejęć. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem transakcji międzynarodowych, w tym procesów restrukturyzacji grup kapitałowych.

Weronika Wójcik