Nasi ludzie

Wojciech Zawada

Partner Associate

Wojciech Zawada

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Wojciech posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w dziedzinie audytu zdobyte zarówno w Polsce jak i w Rosji. Specjalizuje się w badaniu sprawozdań finansowych przygotowanych zgodnie z Polskimi Standardami Rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej przedsiębiorstw działających w różnych sektorach gospodarki. Wojciech specjalizuje się również w przygotowywaniu i wprowadzaniu spółek na giełdę oraz emisji papierów wartościowych na rynkach krajowych i zagranicznych.

Wojciech Zawada