Nasi ludzie

Wojciech Zawada

Partner w Dziale Audit & Assurance

Wojciech Zawada

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Wojciech związany jest z Deloitte od ponad 14 lat. Doświadczenie w pracy audytorskiej zdobywał pracując dla największych spółek w Polsce oraz w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Jako biegły rewident specjalizuje się w badaniu sprawozdań finansowych przygotowanych zgodnie z Polskimi Standardami Rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej przedsiębiorstw działających w różnych sektorach gospodarki, w szczególności w sektorze energetycznym i wydobywczym.

Wojciech specjalizuje się również w doradztwie związanym z transakcjami na rynku kapitałowym, badaniach sprawozdań finansowych spółek przygotowujących się do oferty publicznej lub prywatnej papierów wartościowych. W Deloitte pełni funkcję Lidera grupy doradztwa przy transakcjach kapitałowych w ramach działu audytu w Polsce i Europie Środkowej.

Wojciech Zawada