Customer and marketing

Klient przyszłości już tu jest. Firmy muszą dostosować się i swoje procesy do jego potrzeb. Skuteczne strategie wymagają twórczej, klientocentrycznej metodologii, bazującej na danych i korzystającej z technologii, by zapewnić klientom najwyższą jakość obsługi, a każdej dobrej marce wartość dodaną.