VAT.InstantScan, modulul D.Tax pentru verificarea în timp real a partenerilor care aplică split TVA

Comunicate de presa

VAT.InstantScan, modulul D.Tax pentru verificarea în timp real a partenerilor care aplică split TVA 

Modulul VAT.InstantScan al aplicației D.Tax dezvoltată de Deloitte verifică în doar 10 secunde circa 200 de furnizori atât în registrul contribuabililor care aplică plata defalcată a TVA, cât și în celelalte registre publice pe site-ul ANAF.

Modulul dezvoltat ca parte a aplicației D.Tax, destinată raportărilor privind TVA, facilitează conformarea cu noile obligații impuse companiilor de mecanismul split TVA, efectuând verificări în registrele privind:

  • Persoanele înregistrate în scopuri de TVA
  • Sistemul privind TVA la încasare
  • Contribuabilii inactivi/reactivați
  • VIES
  • Sistemul de plată defalcată a TVA

“Odată cu introducerea plății defalcate, companiile trebuie să verifice, printre altele, statutul furnizorilor în registrele ANAF pentru a întocmi corect declarațiile de TVA și pentru a efectua plățile în conturile corecte. Pe site-ul ANAF, validările în aceste registre se efectuează introducând manual codul TVA și codul Captcha. Este un proces consumator de timp și care necesită alocare de personal. Aplicația D.Tax efectua deja verificările în registrele disponibile anterior pe site-ul ANAF. Acum, am dezvoltat un modul și pentru verificarea registrului celor care aplică sistemul de plată defalcată. La cererea utilizatorilor, modulul poate fi ajustat astfel încât să furnizeze și contul TVA al partenerului înregistrat în registrul plătitorilor. În plus, modulul poate fi utilizat ca parte integrantă a aplicației sau separat”, explică Ramona Trușculescu, Director Deloitte România.

Pe lângă validarea înregistrării în registrele ANAF, aplicația returnează și data înregistrării/ data anulării în respectivele registre pentru luarea deciziei corecte la momentul raportării tranzacțiilor (atribute utile în cazul raportării tranzacțiilor anterioare perioadei de raportare).  Plățile realizate eronat, respectiv în alte conturi decât cele de TVA și necorectate în cel mult 7 zile, expun companiile riscului de a datora penalități de 0,06% pe zi din suma virată greșit.

Modulul face parte din aplicația D.Tax, o soluție complexă și inovatoare dedicată raportărilor privind TVA și care funcționează  independent de sistemul contabil al utilizatorilor.

Despre D.Tax - Declarațiile de TVA din câteva click-uri

D.Tax este o aplicație complexă care, pe lângă modulul de verificare a celor care aplică split TVA, efectuează o mulțime de raportări privind TVA. D.Tax rulează pe baza datelor extrase cu ajutorul rapoartelor standard din sistemul(ele) principale și funcționează în 4 etape: colectează, analizează și validează informația încărcată finalizând cu generarea formei finale a declarațiilor de TVA (inclusiv jurnalele de TVA și declarația Intrastat).

Aplicația este utilă din cel puțin următoarele considerente:

  • identifică potențiale erori ce pot afecta datele raportate în declarațiile de TVA (ex. facturi duplicate, alocarea corespunzătoare a codurilor aferente tranzacțiilor, cotă TVA corespunzătoare);
  • efectuează conversia automată a sumelor în RON utilizând cursul BNR;
  • ajută la pregătirea declarației 394 (ex. populează automat numărul și seria facturilor, calculează numărul facturilor, alocă tranzacțiile în secțiunile corespunzătoare ale declarației, etc.);
  • generează declarația Intrastat (ex. verifică validitatea codurilor NC).

D.Tax este o aplicație versatilă. Funcțiile sale pot fi folosite integrat sau separat in funcție de nevoile utilizatorului, ținând cont de profilul de activitate al acestuia, precum și de operațiunile taxabile pe care le desfășoară.