Legea UE privind inteligența artificială – O analiză amănunțită

Perspective

Legea UE privind inteligența artificială – O analiză amănunțită

Detalii și context privind cerințele de punere în aplicare

Scopul Legii privind inteligența artificială (EU AI Act) este de a îmbunătăți funcționarea pieței unice europene și de a promova adoptarea inteligenței artificiale (AI) de încredere, asigurând în același timp un nivel ridicat de protecție a sănătății, siguranței și drepturilor fundamentale consacrate în Carta drepturilor fundamentale - inclusiv democrația, statul de drept și protecția mediului - împotriva posibilelor efecte nocive ale sistemelor AI. Astfel, această lege vizează și reglementarea siguranței produselor. Scopul său este de a proteja consumatorii europeni de încălcările drepturilor fundamentale care rezultă din utilizarea necorespunzătoare a inteligenței artificiale. În viitor, furnizorii de sisteme AI clasificate ca prezentând un risc ridicat vor trebui să verifice și să confirme în mod oficial conformitatea cu numeroase cerințe în acord cu principiile inteligenței artificiale de încredere - de la guvernanța AI la calitatea AI.

Încălcările acestor cerințe sunt pasibile de amenzi severe. În plus, furnizorii pot fi obligați să își retragă sistemele AI de pe piață. În ciuda principiilor, normelor și procedurilor extinse, precum și a noilor structuri de supraveghere, legea nu este menită să încetinească inovarea în UE, ci să promoveze dezvoltarea în continuare în sectorul inteligenței artificiale, în special de către întreprinderile nou-înființate și IMM-uri, prin certitudine juridică și sandboxuri de reglementare. Pentru o prezentare detaliată a Legii privind inteligența artificială și a implicațiilor sale, vă invităm să citiți publicația noastră, The EU AI Act Deep Dive.

Contact

  • Simina Mut, Partner, Deloitte Legal Central Europe Leader
  • Gregor Strojin, Local Partner in Odvetniška pisarna Deloitte Legal Reff - podružnica v Sloveniji