partenerii deloitte, lideri

Articol

Partenerii Deloitte

Liderii noștri în România și Moldova

Utilizați casetele text de mai jos pentru a citi informații detaliate despre echipa Partenerilor Deloitte care oferă servicii companiilor publice și private din România și Moldova în următoarele domenii: audit, consultanță fiscală, consultanță juridică, consultanță financiară, managementul riscului.

George Toma Mucibabici

Președinte

George Toma Mucibabici susține strategiile Deloitte în România, concentrându-se pe un segment de piața în continuă dezvoltare, menținând și îmbunătățind calitatea serviciilor furnizate clienților. George Mucibabici beneficiază de o experiență de mai bine de 15 ani în instituții bancare și financiare. A deținut importante funcții de conducere în Banca Comercială Unicredit Țiriac ca Prim Vicepreședinte, Președinte și Director General) și în Banca Națională a României ca Director General al Departamentului de Operațiuni Monetare, Valutare și de Credit și ca Membru al Comitetului de Politică Monetară și Membru în Comitetul Comun BNR-Ministerul Finanțelor de Coordonare a Piețelor Financiare. George Mucibabici a lucrat doi ani în cadrul Fondului Monetar Internațional, fiind membru al Consiliului Director, și consilier al Directorului Executiv. Din 2003 pana în 2004, a fost membru în Consiliul de Administrație al Biroului Român de Credite.

Steve Openshaw

Partener coordonator audit și consultanță în managementul riscului

Steve Openshaw este partener coordonator audit și consultanță în managementul riscului în Deloitte România. Cu o experiență profesională desfășurată în medii diverse, Steve a dobândit excelente cunoștințe asupra problemelor cu care se confruntă companiile din piețele în curs de dezvoltare, dar și reputația de a avea o abordare practică și o comunicare transparentă cu clienții săi.

Steve deține vaste cunoștințe de IFRS și aplicarea acestor standarde în companii dintr-o varietate de industrii, precum bunuri de larg consum, industria prelucrătoare, imobiliare, energie și construcții. El a lucrat cu companii din indicele FTSE 250 în proiecte importante de achiziție, cesiune, strângere de fonduri și alte investiții ale acționarilor. De asemenea, el a condus o serie de misiuni de due diligence și a lucrat cu mai multe companii în proiecte de tranziție IFRS.

Steve a deținut o serie de poziții importante la Deloitte, iar timp de trei ani a condus procesul de revizuire a practicii, care măsoară calitatea auditurilor comparativ cu reglementările în vigoare, standardele internaționale și standardele Deloitte. El este membru al Institutului Contabililor Autorizați din Anglia și Țara Galilor (FCA).

raluca-bontas

Farrukh Khan

Partener audit

Farrukh Khan este partener audit în Deloitte România. El are cunoștințe tehnice și experiență vastă în auditul companiilor multinaționale și locale, care operează în diverse sectoare de activitate. Farrukh coordonează echipa dedicată industriei de energie și resurse a Deloitte în Europa Centrală. Totodată, el este membru în conducerea executivă a Consiliului Investitorilor Străini, unde coordonează grupurile de lucru pentru infrastructură și, respectiv, energie.

Madeline Alexander

Partener Audit

Madeline Alexander este Contabil Autorizat în SUA, Auditor Financiar Autorizat și Contabil Expert Autorizat în România. Madeline Alexander s-a ocupat de proiecte de audit statutare și internaționale precum și de consilierea financiară a numeroase instituții din industria prelucrătoare, comerț, distribuție, sector public și transport. Ea participă activ în procesul de transformare a standardelor românești de contabilitate în standarde internaționale de contabilitate. Cunoaște foarte bine politicile contabile internaționale, având o experiența remarcabilă în audit precum și cunoștințe tehnice aferente, în lucrul cu companii multinaționale și locale care adoptă în prezent cerințele românești de audit.

Petr Pruner

Partener Audit

Petr Pruner are o experiența vastă în furnizarea de servicii de consultanță companiilor din sectorul serviciilor financiare, pe probleme de: Standarde Internaționale de Raportare Financiară, Standarde Contabile Naționale, Atragerea de Capital, Restructurări de Grup, Fuziuni și Achiziții, Managementul Riscului, Fonduri Imobiliare, precum și în servicii de consultanță pentru începerea unei afaceri. Este Auditor Intern Autorizat, Auditor Statutar (Republica Cehă), membru al Asociației Experților Contabili Autorizati şi deține un Certificat internațional în Riscuri și Reglementări Bancare (ICBRR).

Alina Mirea

Partener Audit

Alina Mirea s-a alăturat echipei Deloitte Audit în ianuarie 2011 în calitate de director și coordonator regional al biroului din Timișoara. A acumulat experiență vastă în domeniul auditului financiar, având peste 15 ani de experiență în acest domeniu (a deținut funcția de partener audit la o companie de audit de rangul doi și a lucrat într-o altă firmă Big Four în perioada 1997-2003).
Alina este responsabilă de auditul internațional și consultanța tehnică pentru diferite companii locale și străine care activează în principal în sectoarele producție, distribuție, construcții, imobiliare, financiar, industria farmaceutică și bunuri de consum. De asemenea, are o experiență substanțială în Standarde Românești de Contabilitate, US GAAP și IFRS.

Dan Bădin

Partener Coordonator Servicii Fiscale și Juridice 

Dan Bădin s-a alăturat Deloitte România în calitate de Partener Servicii Fiscale, lider al liniei de servicii privind impozitele directe și prețurile de transfer, în ianuarie 2011. Înainte de a se alătura echipei Deloitte Tax, Dan a oferit consultanță fiscală în cadrul departamentului Taxe al unei alte companii Big Four.
Dan are peste 10 ani de experiență profesională în domeniul impozitării directe la nivel internațional, în principal în calitate de consilier pe probleme fiscale complexe, proiecte de restructurare, precum și due-diligence și proiecte de revizie fiscală.
Dan este licențiat în științe economice, specializarea Finanțe Bănci, în cadrul Academiei de Studii Economice din București, România și deține o diplomă de Master în Management bancar.
Este consultant fiscal autorizat, membru al Camerei Consultanților Fiscali din România și membru al Asociației Internaționale de Fiscalitate (International Fiscal Association).

Pieter Wessel

Partener Servicii Fiscale

Pieter Wessel s-a alăturat mai întâi firmei Deloitte Olanda în anul 2002, devenind pe rând liderul echipei specializate în Taxe Indirecte și apoi liderul sub-serviciului de Taxe Indirecte pentru segmentul mediu de piață (companii cu un ritm rapid de creștere și cu cifre anuale de afaceri între 50 și 500 de milioane de euro). Având o expertiză solidă în domeniul TVA și al aplicării legislației TVA în numeroase țări din Uniunea Europeană, Pieter a acordat consultanță pe probleme de taxe indirecte clienților din domeniul energiei și utilităților, unui număr important de companii mari din diverse industrii precum sistemul bancar, energie și resurse, fonduri de private equity, tehnologie medicală și IT&C.

Sorina Mardare

Partener Soluții de Servicii Externalizate

Având o experiență de peste 12 ani în audit, Sorina Mardare a preluat în iunie 2008 conducerea departamentul de Soluții de Servicii Externalizate (contabilitate, salarizare, fiscalitate şi externalizare de personal) pentru Europa de Sud-Est. Sorina are un portofoliu de peste 100 de clienți care activează în principal în România și Bulgaria. În calitate de auditor și consultant pe probleme contabile, a acumulat experiență vastă în ceea ce privește reglementarile contabile locale și Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), precum și în materie de due diligence financiar. Sorina este Contabil Expert, membră a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR), auditor autorizat, membră a Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR ) și are calificare ACCA.

Oana Petrescu

Partener Coordonator Consultanță

Oana Petrescu este lider al echipei multidisciplinare dedicate sectorului financiar-bancar din Deloitte România. Experiența sa profesională de peste 20 de ani include coordonarea grupului de expertiză financiar-bancară și a practicii de consultanță de risc și IT ca partener al unei alte firme Big 4 și conducerea în calitate de vicepreședinte a liniilor funcționale de Operațiuni și IT și apoi de Retail și Private Banking pentru una dintre institutiile financiare majore din Romania. Oana deține o diplomă de Licență în Finanțe, Bănci și Contabilitate conferită de Academia de Studii Economice, București, o diplomă de Master în Studii Europene Finanțe-Bănci conferită de Universitatea de Știinte Sociale, Toulouse și o diplomă de Doctorat (Magna cum Laude) în Economie, Flux de Management Bancar, Academia de Studii Economice, București.

Lars Wiechen

Partener Coordonator Consultanță Financiară

Lars Wiechen este Partener-Coordonator al departamentului de Consultanță Financiară. Are o vastă experiență în evaluări de afaceri și active, cu un fond complementar în contabilitate internațională, analiză a litigiilor, due diligence financiar, fuziuni și achiziții, restructurări și consultanță financiară în gestionarea creditelor.

Lars deține o diplomă de masterat în Administrarea Afacerilor (MBA) din partea Universității Frankfurt am Main/Germania și a absolvit Management Bancar la Deutsche Bank Hannover/Germania.

Este Contabil Public Înregistrat (CPA) în Illinois/SUA, Acreditat în Evaluarea Afacerii (ABV), Certificat în Financial Forensics (CFF) și desemnat Expert Global de Management Contabil (CGMA) de către American Institute of Certified Public Accountants (AICPA). 

Lars este de asemenea Evaluator Senior Autorizat (ASA) de către Societatea Americană a Evaluatorilor, membru acreditat (MAA) al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România (ANEVAR), membru al Royal Institution of Chartered Surveyors (MRICS) și Evaluator Recunoscut la nivel European (REV).

 

Ioana Filipescu

Partener Consultanță Financiară

Ioana Filipescu are o experiență de peste 20 de ani în servicii financiare și investiții bancare, lucrând pentru Filipescu Vișa, Raiffeisen Investment, KPMG și EBRD. Pe parcursul carierei sale, Ioana a contribuit la finalizarea cu succes a peste 30 de tranzacții. Ioana deține un certificat de absolvent al École Nationale d’Administration – ENA, precum şi masterate în administrarea afacerilor şi studii politehnice.

Radu Dumitrescu

Partener Consultanță Financiară

Radu Dumitrescu ocupă poziția de Partener și coordonează ramura dedicată Serviciilor în fuziuni și achiziții și Serviciilor de Reorganizare din cadrul departamentului de Consultanță Financiară. Radu coordonează echipa ce asigură asistență în tranzacții („transaction services”). Are o experiență vastă în fuziuni, achiziții și tranzacții, în urma proiectelor realizate în industrie. Este Contabil Expert Autorizat și Membru al Institutului Contabililor Autorizați din Anglia și Țara Galilor, Expert Contabil autorizat și membru al CECCAR, Auditor Financiar și membru al CAFR.

Vlad Boeriu

Partener Servicii Fiscale

Vlad Boeriu s-a alăturat Deloitte în 2004 pe poziția de consultant taxe și a evoluat rapid de la consultant junior la partener. Vlad are experiență în planificarea TVA și a asistat numeroase companii cu privire la conformitatea și optimizarea TVA. Totodată are experiență vastă în asistarea și reprezentarea clienților în cadrul inspecțiilor fiscale, a contestațiilor și a fazelor litigioase.

Vlad este consultant fiscal certificat și absolvent al Facultății Internaționale de Business de la Academia de Studii Economice. El are un Masterat în legislație europeană în domeniul fiscalității și a urmat cursurile unui Executive MBA.

Andrei Ionescu

Partener Servicii de Consultanță în Evaluarea Riscurilor (ERS)

Andrei Ionescu s-a alăturat Deloitte ca manager în 2006. Are o experiență vastă în managementul riscului și securitatea informațiilor. De la angajarea sa la Deloitte, a coordonat numeroase proiecte din zona serviciilor de risc în România, Bulgaria, Albania și Orientul Mijlociu, în industrii ca sector public, telecomunicații și servicii bancare.

Andrei a absolvit Academia de Studii Economice și deține diverse certificări în domeniu. Înainte de a se alătura Deloitte, a lucrat pentru companii importante din industria telecomunicațiilor.

Dimitrios Goranitis

Partener servicii de risc și reglementare în industria financiar-bancară

Dimitrios Goranitis este Partener servicii de risc și reglementare în industria financiar-bancară în Deloitte România. Dimitrios conduce serviciile de risc pentru industria financiar-bancară a Deloitte în Europa Centrală, concentrându-se asupra strategiei de reglementare și supraveghere bancară și a riscului de credit. Dimitrios este membru al Centrului bancar unional din Frankfurt, ca parte a unei echipe multidisciplinare de profesioniști Deloitte din domeniul financiar ce oferă clienților servicii care îndeplinesc condițiile și exigențele Uniunii bancare. De asemenea, el este membru al Centrului pentru strategie de reglementare a Deloitte EMEA, o inițiativă prin care Deloitte monitorizează dezvoltarea domeniului de reglementare și menține un dialog permanent cu organisme internaționale de reglementare de tipul EBA, ESMA, EIOPA, ECB.

Raluca Bontaș

Partener Servicii Fiscale

Lider al departamentului de servicii fiscale și coordonator al practicii dedicate impozitului pe venit, Raluca s-a alăturat echipei Deloitte încă de pe băncile facultății, în urmă cu 15 ani. Începând din 2009, Raluca a preluat conducerea echipei Global Employer Services, formată din 20 de oameni și un portofoliu de clienți care contribuie semnificativ în business-ul companiei. Raluca are o experiență vastă în deservirea clienților și a coordonării proiectelor pe o arie largă de consultanță fiscală în domeniul impozitării directe: revizuire și analiză a impozitului pe venit pentru venituri obținute de rezidenți sau persoane nerezidente din România și/ sau plătite de către entități locale și străine persoanelor fizice rezidente române.

Printre principalii săi clienți se numără unele dintre cele mai mari grupuri care activează în industria de petrol si gaze, precum și întreprinderi din UE care operează în domeniul energiei și resurselor. Raluca are o Diplomă de Licență în Management în cadrul Universității București.

raluca-bontas

John Ploem

COO și Partener Servicii Fiscale

John Ploem este Chief Operations Officer (COO) și partener servicii fiscale Deloitte România. Din această poziție, John este responsabil pentru dezvoltarea infrastructurii serviciilor suport din Deloitte România și de colaborarea cu noile centre regionale de suport din Europa.

În plus față de rolul său de COO, John este partener de servicii în Deloitte România. Cu peste 25 de ani de experiență în taxare internațională, John a oferit consultanță mai multor clienți Deloitte într-un număr vast de tranzacții și strategii privind investiții viitoare. El deservește clienți importanți dintr-o gamă largă de industrii, inclusiv telecomunicații, producție și investitori asiatici.

John deține o diplomă de master în drept obținută la Universitatea din Leuven și o diplomă în Științe fiscale obținută la Universitatea din Bruxelles.

raluca-bontas
V-a fost de folos informația?