raport privind transparenta

Articol

Raport privind transparența Deloitte Moldova

In calitate de entitate de audit ce efectueaza audituri statutare ale situatiilor fnanciare anuale ale unor entitati de interes public, Deloitte Audit S.R.L. (denumita in continuare "Societate") isi publica raportul anual de transparenta in conformitate cu Capitolul V, Articolul 29 ale Legii nr. 271/2017 (publicata pe 12 ianuarie 2018 ), cu toate modificarile si completarile, cu privire la auditul situatiilor financiare.

Toate informatiile prezentate in acest raport se refera la situatia Societatii la data de 31 decembrie 2023, cu exceptia cazurilor in care se indica altfel

V-a fost de folos informația?