Servicii

Evaluarea în scopul reglementării și a conformității

Consolidarea capacității de adaptare la rigorile impuse de instituții și autorități de reglementare

Problema dumneavoastră: Conformarea la rigorile impuse de dreptul civil și fiscal sau a altor dispoziții de reglementare care necesită expertize independente privind valoarea justă de piață a companiilor și activelor. Optimizarea structurii tranzacțiilor în raport cu valoarea activelor sau a companiei. Documentarea prețurilor de transfer corespunzătoare.

Vă vom asigura asistenţă privind următoarele tipuri de procese:

  • Fuziuni, scindări și înființări (engl. spin-off), retrageri obligatorii (engl. squeeze-out);
  • Oferte publice inițiale și delistări;
  • Aporturi în natură;
  • Tranzacții de capital;
  • Tranzacții ale părților afiliate (prețuri de transfer);
  • Insolvențe (lichidări și reorganizări).

Soluţia noastră

Experții noștri în evaluare și modelare financiară, alături de consilierii noștri juridici, fiscali și financiari, oferă perspective valoroase asupra implicațiilor fiscale, contabile și financiare ale tranzacțiilor cu companii.

Rapoartele noastre de evaluare permit înțelegerea aprofundată și documentarea temeinică a tranzacțiilor, întrunind cele mai înalte standarde profesionale și rigori impuse de autoritățile de reglementare.