An fiscal

Evenimente

Pachet de formare: Tehnolog Responsabil cu Protecția Datelor (DPT)  

Formare și certificare oficială IAPP

Acreditările CIPP/E + CIPT dovedesc faptul că aveți cunoștințele necesare pentru a construi, de la zero, structurile de confidențialitate ale organizației dumneavoastră. Având în vedere faptul că autoritățile de reglementare din întreaga lume solicită profesioniștilor din domeniul IT să insereze concepte de confidențialitate în produsele și serviciile pe care le oferă, nevoia pentru profesioniști IT instruiți în materie de confidențialitate a datelor nu a fost niciodată mai mare. Lucrați în IT, securitate sau inginerie? Dar în domeniul confidențialității prin design, ingineriei software, managementul datelor sau audit? Atunci pachetul DPT de instruire și certificare este pentru dumneavoastră.

Informații generale

Pachetul de formare pentru Tehnologul Responsabil cu Protecția Datelor se desfășoară pe parcursul a patru zile consecutive, fiind alcătuit din două cursuri independente (CIPP/E + CIPT), dar când aceste două cursuri sunt luate împreună ele formează cea mai bună combinație în vederea pregătirii pentru poziția de Tehnolog Responsabil cu Protecția Datelor (DPT).

Pregătirea include diverse scenarii de afaceri, precum și instrumente practice pe care le poți lua acasă pentru utilizarea imediată la locul de muncă.

În fiecare zi vei primi diverse sfaturi care te vor ajuta ulterior la examen.

Deloitte este un Partener Autorizat de Consultanță în Instruire pentru Asociația Internațională a Profesioniștilor în Protecția Datelor (IAPP), oferind astfel sesiuni oficiale de training care includ:

 • Materiale de curs oficiale
 • Instructorii autorizați (cu experiență profesională)
 • Vouchere pentru exemenele de certificare (pentru CIPP/E & CIPT)
 • Set întrebări pregătire pentru examene
 • Taxa de membru IAPP pentru 1 an 

Descrierea cursului

Certified Information Privacy Professional/ Europe (CIPP/E)

Principiile privind Dreptul la Viață Privată și Protecția Datelor în Europa acoperă reglementările esențiale pan-europene și naționale de protecție a datelor, precum și cele mai bune practici standard pentru conformarea societății cu aceste reglementări. Cei care urmează acest curs vor reuși să înțeleagă modelul european privind protecția datelor, terminologia cheie de confidențialitate și conceptele practice privind protecția datelor personale și a fluxurilor de date transfrontaliere. Trainingul este bazat pe nomenclatura pentru programul de certificare IAPP acreditat ANSI – Certified Information Privacy Professional / Europe (CIPP/E).

Ce vei învăța?

 • Introducere în protecția datelor europene
 • Instituțiile europene de reglementare;
 • Cadrul legislativ;
 • Conformitate cu legislația și regulamentul european privind protecția datelor;
 • Transferurile internaționale de date.

Audiența țintă:

 • Responsabili cu protecția datelor;
 • Avocați specializați în protecția datelor;
 • Manageri de înregistrări;
 • Ofițeri de informații;
 • Ofițeri de conformitate;
 • Ofițeri de resurse umane;
 • Oricine folosește, procesează și stochează date personale.

Cerințe preliminare: Niciuna

Certified Information Privacy Technologist (CIPT)

Principiile Confidentialității în Tehnologie este un training practic privind confidențialitatea și protecția datelor în dezvoltarea, ingineria, implementarea și auditarea produselor și serviciilor IT. Cei care urmează cursul vor dezvolta o înțelegere a aspectelor și a practicilor legate de confidențialitate în contextul proiectării și implementării tehnologiilor și sistemelor informatice și de comunicare. Trainingul este bazat pe nomenclatura pentru programul de certificare IAPP acreditat ANSI - Certified Information Privacy Technologist (CIPT).

Ce vei învăța?

 • Concepte și practici esențiale de confidențialitate care impactează domeniul IT
 • Așteptările si responsabilitatea privind confidențialitatea consumatorilor
 • Inserarea confidențialității în stadiile incipiente ale produselor și serviciilor IT pentru controlul costurilor, acuratețe și viteza de lansare pe piață
 • Stabilirea practicilor de confidențialitate pentru colectarea și transferul de date
 • Preîntâmpinarea problemelor de confidențialitate în Internet of Things
 • Includerea confidențialității în clasificarea datelor și tehnologiile emergente (cloud computing, supravegherea și recunoașterea fețelor)
 • Comunicați problemele de confidențialitate cu partenerii (management, dezvoltare, marketing și juridic)

Audiența țintă:

 • Responsabili cu protecția datelor;
 • Manageri și administrator IT;
 • Manageri de înregistrări;
 • Dezvoltatori de sisteme;
 • Specialiști de securitate IT;
 • Manageri de informație;
 • Oricine implicat în construirea si dezvoltarea sistemelor IT.

Cerințe preliminare: Niciuna

CIPP-e

Certified Information Privacy Professional/Europe (CIPP/E)

• Legile și reglementările bazate pe RGPD: Acoperă „CE”-ul privind protecția datelor în Europa.

CIPP-e

Certified Information Privacy Technologist (CIPT)

• Implementarea protecției datelor într-o organizație: Acoperă „CUM”-ul privind protecția datelor dintr-o perspectivă tehnologică.

Conținutul cursului / Teme

Certified Information Privacy Professional/Europe (CIPP/E)

Modulul 1: Legile privind Protecția Datelor

Introduce principalele legi europene privind protecția datelor și organismele de reglementare, descriind evoluția către un cadru legislativ armonizat.

Modulul 2: Date cu Caracter Personal

Definește și diferențiază tipurile de date, inclusiv categoriile de date personale, anonime, pseudo-anonime și speciale.

Modulul 3: Controlori și Procesatori.

Descrie rolurile și relațiile controlorilor și procesatorilor.

Modulul 4: Prelucrarea datelor cu caracter personal

Definește procesele de prelucrare a datelor și principiile procesării RGPD, explică aplicarea RGPD și conturează bazele legitime pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

Modulul 5: Provizionarea informațiilor

Explică obligațiile controlorilor cu privire la furnizarea de informații despre activitățile de prelucrare a datelor persoanelor vizate și autorităților de supraveghere.

Modulul 6: Drepturile persoanelor vizate

Descrie drepturile persoanelor vizate, cererile de drepturi, precum și obligațiile controlorului și ale procesatorului.

Modulul 7: Securitatea Procesării

Descrie considerațiile și obligațiile controlorilor și a procesatorilor pentru asigurarea securității datelor cu caracter personal și furnizarea de notificări privind încălcarea securității datelor.

Modulul 8: Răspunderea

Investighează cerințele de răspundere, inclusiv sistemele de gestionare a protecției datelor, evaluările impactului protecției datelor, politicile de confidențialitate și rolul responsabilului cu protecția datelor.

Modulul 9: Transferuri Internaționale de Date

Descrie opțiunile și obligațiile privind transferul de date în afara Spațiului Economic European, inclusiv deciziile de adecvare, precum și garanțiile și derogările corespunzătoare.

Modulul 10: Supravegherea și Implementarea

Descrie rolul, competențele și procedurile autorităților de supraveghere; componența și sarcinile Comitetului European pentru Protecția Datelor; rolul Autorității Europene pentru Protecția Datelor; precum și căile de atac, obligațiile și penalitățile pentru nerespectarea acestora.

Modulul 11: Conformitate

Descrie aplicările legislației europene privind protecția datelor, bazele juridice și cerințele de conformitate pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în practică, inclusiv prelucrarea datelor angajaților de către angajatori, supravegherea, marketingul direct, tehnologia Internetului, precum și comunicarea și externalizarea.

Certified Information Privacy Technologist (CIPT)

Modulul 1: Principii și abordări comune privind confidențialitatea

Această unitate include o scurtă discuție privind istoria modernă a protecției datelor, o introducere privind tipurile de date, o prezentare generală a managementului riscului informațiilor și un rezumat al principiilor moderne de confidențialitate..

Modulul 2: Jurisdicție și industrii

Această unitate introduce modelele majore de protecție a datelor implementate la nivel global și furnizează o prezentare generală a reglementărilor privind confidențialitatea și protecția datelor la nivel de jurisdicții și industrii.

Modulul 3: Securitatea informației: Protejarea informațiilor cu caracter personal

Această unitate ne introduce în securitatea informațiilor, incluzând definiții, elemente, standarde și amenințări/ vulnerabilități, precum și introducerea în managementul și guvernanța protecției datelor, incluzând cadrul, controale, criptografia și managementul identității și accesului (IAM).

Modulul 4: Confidențialitatea online: Folosirea informațiilor cu caracter personal pe website-uri și cu alte tehnologii internet-related

Această unitate examinează internetul ca pe o platformă, precum și considerentele de confidențialitate pentru informații online sensibile, incluzând politici și notificări, acces, securitate, autentificare și colectarea datelor. Teme suplimentare includ protecția online pentru copii, email, căutări, marketing-ul online și publicitatea, rețelele sociale, siguranța online, stocarea cloud și dispozitivele mobile.

Modulul 5: Înțelegerea necesității de confidențialitate în domeniul IT

Această unitate evidențiază impactul pe care activitățile de reglementare, amenințările de securitate, progresul tehnologic și proliferarea tot mai mare a rețelelor de socializare îl au asupra departamentelor IT.

Modulul 6: Concepte esențiale privind confidențialitatea

Această unitate dezvăluie modul în care respectarea confidențialității devine mult mai accesibilă prin intermediul dezvoltării planurilor privind ciclurile de viață ale datelor, sistemelor de identificare și clasificare a datelor și diagramelor fluxurilor de date.

Modulul 7: Reglementări și standarde care influențează confidențialitatea în domeniul IT

Această unitate introduce legislația privind confidențialitatea, reglementările și standardele care îi ajută pe profesioniștii din domeniul IT să dezvolte programe și sisteme de protecție a datelor mai bune, care să manipuleze informațiile cu caracter personal pe tot parcursul ciclului de viață ale datelor.

Modulul 8: Sisteme și aplicații de confidențialitate

Această unitate dezvoltă înțelegerea riscurilor inerente din domeniul IT și cum pot acestea fi adresate.

Modulul 9: Problemele de confidențialitate online

Această unitate prezintă informațiile legate de amenințările din mediul online, prevenirea acestor pericole și rolul profesioniștilor IT în asigurarea manipulării adecvate a datelor personale ale utilizatorilor.

Modulul 10: De-identificarea și anonimizarea informațiilor cu caracter personal

Această unitate dezvăluie importanța datelor cu caracter personal și metode pentru a asigura protejarea acestora.

Modulul 11: Cloud Computing

Această unitate evaluează îngrijorările privind securitatea și confidențialitatea asociate cu serviciile de tip cloud și standardele existente referitoare la utilizarea acestora.

Informații practice

Pachetul de formare (CIPP/E + CIPT) Tehnolog Responsabil cu Protecția Datelor (DPT)

Preț (fără TVA): 2.795 EUR / delegat

Date*: 

 • 07 - 10 aprilie 2020 | București - Cursurile vor fi livrate in limba română

Pentru cursurile livrate in limba engleză, vă rugăm să accesați acest link. 

* Reducerile se aplică pentru grupuri mai mari de 3 participanți provenind de la aceeași companie

** Datele de organizare se pot modifica dacă nu se atinge numărul minim de participanți.

Certified Information Privacy Professional/ Europe (CIPP/E)

Preț (fără TVA): 1.795 EUR / delegat

Date*: 

 • 07 - 08 aprilie 2020 | București - Cursurile vor fi livrate in limba română

Pentru cursurile livrate in limba engleză, vă rugăm să accesați acest link. 

* Reducerile se aplică pentru grupuri mai mari de 3 participanți provenind de la aceeași companie

** Datele de organizare se pot modifica dacă nu se atinge numărul minim de participanți.

Certified Information Privacy Technologist (CIPT)

Preț (fară TVA): 1,795 EUR / delegat

Date*: 

 • 09 - 10 aprilie 2020 | București - Cursurile vor fi livrate in limba română

Pentru cursurile livrate in limba engleză, vă rugăm să accesați acest link. 

* Reducerile se aplică pentru grupuri mai mari de 3 participanți provenind de la aceeași companie

** Datele de organizare se pot modifica dacă nu se atinge numărul minim de participanți.

Materialele pentru curs vor fi in limba engleză.

Toți participanții vor primi:

 • Gratuitate 1 an ca membru IAPP Professional
 • Manuale de curs oficiale
 • Exemple de întrebări pentru examen
 • Vouchere pentru susținerea examenelor de certificare

Instructori:

Silvia Axinescu (instructor CIPP/E) – Avocat și Asociat Manager la Reff & Associates, Membru Deloitte Legal România

Silvia este avocat, membru al Baroului București din februarie 2004 și membru al echipei Deloitte încă din octombrie 2010.

Silvia a reprezentat clienți în numeroase proiecte privind conformarea cu reglementările, aspectele corporatiste și comerciale, având un accent deosebit în domenii precum protecția informațiilor, protecția consumatorilor și comunicațiile electronice.

Experiența ei în materie de protecția datelor include consilierea clienților cu privire la elaborarea și punerea în aplicare a procedurilor de protecție a datelor, acorduri de transferuri de date, notificări privind confidențialitatea și notificări către autoritatea locală de protecție a datelor, precum și diverse probleme de reglementare care se aplică afacerilor online.

silvia

Cristina Iacobescu (instructor CIPP/E) – Avocat și Asociat la Reff & Asociates, Membru Deloitte Legal România

Cristina este avocat, membru al Baroului București din noiembrie 2012 și membru al echipei Deloitte din octombrie 2016.

Cristina a reprezentat clienți în numeroase proiecte ce presupuneau efectuarea de analize și emiterea de recomandări cu privire la conformarea cu reglementările de natură comercială, cu un accent deosebit în domenii precum protecția datelor cu caracter personal, și e-commerce.

Experiența ei în materie de protecția datelor include consilierea clienților cu privire la elaborarea analizelor de tip Gap Assessment individualizate în funcție de specificul industriei respective, precum și cu privire la implementarea procedurilor aferente protecției datelor, notelor de informare sau a altor documente corespunzătoare. În plus, Cristina a oferit consultanță specializată și în raport cu zona de protecție a datelor în materia comunicațiilor electronice.

silvia

Andreea Diana Bîră (instructor CIPP/E) – Avocat și Asociat la Reff & Associates, Membru Deloitte Legal România

Andreea este avocat, membru al Baroului București din noiembrie 2015 și membru al echipei Deloitte din octombrie 2013.

Andreea a dobândit experiență în domeniul dreptului societar, protecția consumatorilor, protecția datelor cu caracter personal și proprietate intelectuală, acordând asistență unei game largi de clienți în legătură cu activitatea desfășurată de aceștia pe piața din România.  

Experiența ei în materia protecției datelor include asistarea clienților în relația cu autoritatea competentă în materia protecției datelor (ANSPDCP), elaborarea de analize de tip Gap Assessment individualizate în funcție de specificul industriei respective, precum și acordarea de consultanță în cursul procesului de implementare a procedurilor aferente protecției datelor, notelor de informare sau a altor documente corespunzătoare. Asistența acordată clienților dea lungul timpului a avut în vedere atât legislația națională care transpune prevederile Directivei privind Protecția Datelor cu Caracter Personal cât și Regulamentul General privind Protectia Datelor cu Caracter Personal.

silvia

Adrian Bucur (instructor CIPT) – Consultant Senior, Deloitte Risk Advisory si Co-Chair al IAPP Romania.

Adrian este Consultant Senior în cadrul Departamentului de consultanță în domeniul riscurilor Deloitte din București, cu o experiență de peste 10 ani în domeniul IT, securitatea informațiilor, confidențialitatea datelor, managementul proiectelor pentru implementarea sistemelor informaționale.

Adrian este un pasionat de confidențialitate, co-președinte al IAPP România Chapter și este un Certified Information Privacy Professional / Europe (CIPP / E), Certified Information Privacy Manager (CIPM), Information Certified Privacy Technologist (CIPT), FIP (Fellow of Information Privacy), Systems Security Certified Professional (SSCP).

adrian

Pentru mai multe informații legate de cursurile noastre, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați.

Adrian Bucur | Deloitte Academy

Mobil: +40 756 096 353

E-mail: adbucur@deloittece.com

Abonează-te aici pentru a primi notificări la alegere despre evenimentele și publicațiile Deloitte România.