audit intern

Solutii

Audit intern

Managementul trebuie să poată gestiona toate aspectele operațiunilor unei organizații – de la aria financiară, contabilă, sănătate și siguranţă, impactul asupra mediului, IT, securitatea cibernetica, relația cu clienții și furnizorii etc. Aceștia trebuie să fie capabili să identifice imediat ariile potențial riscante și să le gestioneze înainte ca riscul să se materializeze.

În această perioadă managementul executiv resimte mai mult ca niciodată nevoia de acces rapid la informații pe care să se poată baza în procesul de luare a deciziilor.

Scandalurile economice care au distrus peste noapte branduri internaționale au făcut ca procesul de guvernanță corporativă să capete o importanța sporită pe agenda managementului companiilor, care astfel a alocat mai mult timp acestui subiect ca parte a planului de atingere a obiectivelor strategice.

Așteptarea din partea auditului intern este ca pe lângă rolul de evaluator al conformității proceselor companiei cu reglementările legale, acesta să devină un consultant de valoare pentru management – dinamic, axat pe identificarea riscurilor ce pot impacta procesele de business și comunicarea de informații utile privind managementul riscurilor și oportunitățile de îmbunătățire și eficientizare a proceselor.

Cerințe legislative privind auditul intern

Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative

 • Art 65 Entitățile ale căror situații financiare anuale sunt supuse, potrivit legii, auditului statutar sunt obligate să organizeze și să asigure exercitarea activității de audit intern, potrivit legii. 
 • Standardele de audit intern aplicabile entităților prevăzute mai sus sunt standardele internaționale de audit intern emise de Institutul Auditorilor Interni din Statele Unite ale Americii și adoptate de Camera Auditorilor Financiari din România
 • Art. 44 alin 1 si alin 2 lit.b - Amenda pentru neconformitate  50,000-100.000 RON

Cerințele principale pentru o funcție de audit intern

 • Independența - raportare funcțională către Board/ Comitet de audit si administrativă către CEO
 • Competența- trebuie sa aibă cumulat competențe pentru a acoperi toate ariile universului de audit (ex: economic, IT, Juridic, fiscal).
 • Abordarea este bazată pe prioritizarea ariilor riscante din cadrul universului de audit
 • Evaluează și imbunătățește eficacitatea proceselor de management al riscului, control și guvernanță; orientarea este pe procese și nu pe situațiile financiare, pe valoare adaugată si nu doar pe conformitate.

Cum vă putem asista

 • Audit intern externalizat
 • Asistență acordată persoanei desemnată cu rol de auditor intern existent
 • Asistență pentru înființarea funcției de audit intern

Ce presupun serviciile de audit intern externalizat?

 • Evaluarea riscurilor tuturor proceselor organizației, prioritizarea acestora și elaborarea planului de audit intern
 • Elaborare proceduri, metodologie de audit intern conform standardelor internaționale
 • Realizarea de misiuni de audit intern

Contact

Andrei Ionescu

Andrei Ionescu

Partener Coordonator Consultanță

Andrei este Partener coordonator al departamentelor de Consultanță și Managementul Riscului din Deloitte Romania și Moldova. Are peste 20 de ani de experiență în managementul riscului, securitate cibe... Mai multe

Nora Clarisa Bulai

Nora Clarisa Bulai

Director

S-a alăturat organizației în ianuarie 2007 în calitate de consultant și a luat parte la proiecte care au implicat îmbunătățirea proceselor și evaluarea sistemului de control intern atât pentru compani... Mai multe