tax legal alerts

Stiri

Tax & Legal Weekly Alerts

2018

Buletinele noastre informative vă oferă noutăți cu privire la schimbările recente și cele în curs de aplicare în legislația românească.

Decizia Curții Constituționale: Femeile pot solicita continuarea executării contractului individual de muncă până la împlinirea vârstei de 65 de ani

Curtea Constituțională a admis, pe 5 iunie, excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.56 alin.(1) lit. c) teza întâi din Legea nr.53/2003 - Codul muncii și a constatat că acestea sunt constituționale în măsura în care sintagma „condiții de vârstă standard” este interpretată în sensul în care nu exclude posibilitatea femeii de a solicita continuarea executării contractului individual de muncă, în condiții identice cu bărbatul, respectiv până la împlinirea vârstei de 65 de ani.

Formular de autoevaluare - o alternativă la negația ANCEX în cazul exportului de produse cu dublă utilizare

Direcția Generală a Vămilor a emis o circulară către toate instituțiile din subordine introducând o măsură pozitivă referitoare la produsele cu dublă utilizare. Astfel, exportatorii pot prezenta la momentul vămuirii un formular de autoevaluare ca alternativă la cererea de consultanță privind dubla utilizare emisă de către ANCEX („negația ANCEX”), micșorând astfel timpul de vămuire.

 

Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal, modificate

Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal au fost modificate și completate prin Hotărârea de Guvern nr. 354 din 25 mai 2018.

Originea mărfurilor – noi reguli de certificare în comerțul dintre UE și India, Angola, Congo, Nepal și alte țări SGP

Până la 30 iunie 2018, exportatorii din India, Angola, Congo, Nepal și alte țări din cadrul SGP au obligația de a se înregistra în Registrul Exportatorilor Autorizați (REX). După această dată, certificarea originii mărfurilor exportate din aceste țări către Uniunea Europeană nu se va mai putea realiza prin intermediul certificatului Form A.

 

Primele reglementări UE privind platformele de schimb și portofelele electronice de monedă virtuală

Parlamentul European a aprobat, pe 19 aprilie, o directivă care prevede pentru prima dată la nivel european un cadru legal și pentru platformele de schimb de monedă virtuală și furnizorii de portofelele electronice de monedă virtuală.

De asemenea, directiva reglementează expres identificarea clienților la distanță și/sau în mod electronic, facilitând astfel digitalizarea procesului de acceptare a clienților în întreaga Uniune Europeană.

Modificări și completări privind modul de calcul si procedura de aprobare a prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman

Prin Ordinul Ministrului Sănătății nr. 407 din 30 martie 2018 („Ordinul”) publicat in Monitorul Oficial nr. 288 din 30 martie 2018, s-a aprobat modificarea si completarea Ordinului Ministrului Sănătății nr.368/2017 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul si procedura de aprobare a prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman („Normele”).

 

Contravenții din legislația muncii aflate sub incidența legii prevenirii

Autoritățile publice de control au obligația de a aplica sancțiunea avertismentului și de a stabili un plan de remediere în cazul constatării săvârșirii unor contravenții expres reglementate de lege, stabilește legea nr. 270/2017 a prevenirii.

Intrarea în vigoare a Legii nr. 81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă

La data de 2 aprilie 2018, a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 296 Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă, ce va produce efecte începând cu data de 5 aprilie 2018.

Inițiativă legislativă pentru aplicarea Regulamentului General privind Protecția Datelor – Derogări de la prevederile europene

Parlamentul României a întocmit o propunere legislativă privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (“Regulamentul General privind Protecția Datelor”).

Inițiativă legislativă pentru aplicarea Regulamentului General privind Protecția Datelor – Derogări de la prevederile europene

Parlamentul României a întocmit o propunere legislativă privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (“Regulamentul General privind Protecția Datelor”).

  • Companiile care intenționează să importe să exporte, sau să producă substanțe reglementate care diminuează stratul de ozon trebuie să se înregistreze înainte de 8 mai 2018
  • Companiile care intenționează, în 2019, să importe, să exporte substanțe care diminuează stratul de ozon sau care intenționează să producă sau să importe aceste substanțe pentru utilizări esențiale de laborator și analitice trebuie să obțină o licență, conform comunicării emise de Comisia Europeană.
  • Deloitte în mass-media
  • Despre problematica tratamentului corect de TVA în cazul livrărilor succesive de bunuri, impactul celei mai recente decizii CJUE și istoricul jurisprudenței europene în materie, un articol de Raluca Bâldea, director Deloitte România și Ana Maria Săbiescu, Manager Deloitte România: https://www2.deloitte.com/ro/ro/pages/tax/articles/ce-facem-cand-principiile-nu-mai-garanteaza-deducerea-TVA.html

Modificări ale Codului Fiscal la capitolul contribuții de asigurări

Guvernul a adus modificări Codului fiscal prin Ordonanța de urgență nr. 3/2018, publicată în Monitorul Oficial nr. 125/08.02.2018, la capitolul contribuții de asigurări, scopul principal fiind, conform notei de fundamentarea, impunerea unui regim fiscal unitar al acestora.

Termenul pentru depunerea declarației 600 a fost prorogat

Termenul pentru depunerea declarației 600 se prorogă până la data de 15 aprilie 2018, potrivit ordonanței de urgență nr. 2/2018.

Implementarea Noului Cod Vamal – Concluziile Comisiei Europene

Într-un raport publicat la sfârșitul lunii ianuarie privind stadiul implementării noului Cod Vamal, Comisia Europeană anunță, printre altele, modificarea definiției exportatorului din perspectiva legislației vamale.

Documentul electronic de transport va putea fi utilizat ca declarație de tranzit

Documentul electronic de transport va putea fi utilizat ca declarație de tranzit pentru transportul aerian reprezintă una dintre principalele modificări aduse Convenției UE privind regimul de tranzit comun.

Deloitte în mass media

O nouă obligație pentru construcțiile care funcționează fără autorizație de securitate la incendiu

Beneficiarii investițiilor care vizează construcții publice puse în funcțiune fără obținerea autorizației de securitate la incendiu au obligația amplasării unor panouri de înștiințare în dreptul intrărilor în spațiile respective, cu următorul conținut: „Acest spațiu funcționează fără autorizația de securitate la incendiu”.

Anularea unor obligații fiscale pentru dezvoltatorii imobiliari persoane fizice

Obligațiile fiscale provenite din reîncadrarea veniturilor din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal al persoanelor fizice în venituri din activități independente, apărute în perioada de până la 1 iunie 2017, sunt anulate potrivit Legii nr. 29/2018, publicate pe 18 ianuarie 2018.

O nouă categorie de programatori, scutită de impozitul pe venit

Condițiile de acordare a scutirii de impozit pe venit pentru angajații cu activități de creare de programe pentru calculator au fost modificate prin ordinul comun MEN, MCSI, MMJS si MFP, sub nr. 1.168/2017/3.024/2018/492/2018/3.337/2017 publicat în Monitorul Oficial nr 52 din 18 ianuarie 2018.

Legislația privind parteneriatul public-privat, modificări substanțiale

Arhitectura parteneriatului public-privat se modifică substanțial conform prevederilor introduse prin Ordonanţa de urgenţă nr. 104/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 233/2016 privind parteneriatul public-privat. Principalele noutăți vizează:

·        Noi definiții ale unor concepte;

·        Posibilitatea ca partenerul public să contribuie la finanțarea investițiilor cu resurse din fonduri publice, altele decât fonduri externe nerambursabile postaderare sau contribuția națională aferentă acestora.

Au fost aprobate condițiile generale și specifice, împreună cu modelul-cadru de acord contractual, în materia achizițiilor publice

Prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2018 pentru aprobarea condițiilor generale și specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziție aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice, publicată în M. Of. nr. 26 din 11 ianuarie 2018, au fost aprobate condițiile generale și specifice, împreună cu modelul-cadru de acord contractual, pentru contractele de achiziție publică sau sectorială care au ca obiect fie exclusiv execuția de lucrări, fie atât proiectarea cât și execuția de lucrări și care:

·        sunt aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice, inclusiv fonduri nerambursabile sau rambursabile, iar

·        valoarea totală estimată este egală sau mai mare decât pragul valoric prevăzut de art. 7 alin. 1 lit. a din Legea nr. 98/2016, respectiv 24.977.096 lei.

Proiect de lege privind autorizarea executării lucrărilor de construire și desființare a construcțiilor

Noul proiect de lege privind autorizarea executării lucrărilor de construire și desființare a construcțiilor își propune să înlocuiască Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, restructurând legea și aducând și o serie de modificări de substanță. 

A fost publicat câștigul salarial mediu brut pe țară în vigoare pentru anul 2018

Valoarea câștigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018 este de 4.162 lei. 

Plata defalcată a TVA – Forma finală a actului normativ

Doar firmele cu datorii privind TVA sau aflate în insolvență aplică obligatoriu de la 1 ianuarie 2018 sistemul de plată defalcată a TVA, stabilește forma finală a actului normativ care prevede noul mecanism de plată, publicat în Monitorul Oficial.

Noi reguli de calcul al contribuțiilor si taxelor datorate Fondului pentru mediu

Noi reguli metodologice de calcul al contribuțiilor și taxelor datorate la Fondul pentru mediu au intrat în vigoare în data de 28 decembrie 2017, potrivit Ordinului Ministerului Mediului nr. 1503/2017 pentru modificarea și completarea metodologiei de calcul a taxelor și contribuțiilor la Fondul pentru mediu.

Prevederi noi cu privire la concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate

Principalele schimbări vizează introducerea unui contract voluntar de asigurare pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate.

Modificarea anumitor formulare

Având în vedere noile modificări legislative intrate în vigoare începând cu 1 ianuarie 2018, anumite formulare au fost modificate astfel încât să fie în concordanță cu prevederile fiscale.

Stabilirea contingentului avizelor de muncă ce pot fi eliberate străinilor în anul 2018

Vineri, 29 decembrie 2017, a fost publicată hotărârea privind contingentul avizelor de muncă ce pot fi emise lucrătorilor străini pentru anul 2018.

Modificarea legii privind sistemul unitar de pensii publice

Noile prevederi vizează baza lunară de calcul a contribuției de asigurări sociale pentru asigurații care au încheiat un contract voluntar de asigurare.

V-a fost de folos informația?