Assistance during tax audits

Solutii

Asistență în timpul controalelor fiscale

În timpul unei verificări sau a unui control fiscal, acțiunile și răspunsurile inițiale la cerințele autorităților fiscale sau interviurile cu acestea influențează cursul sau rezultatul examinării prețurilor de transfer. Este important să fie oferite explicații și răspunsuri corespunzătoare, cum ar fi, de exemplu, explicarea naturii afacerii și integrarea politicii prețurilor de transfer în respectivul context. Un mod eficient de gestionare a acestor situații îl reprezintă implicarea din timp a unei echipe globale, care dispune de o experiență vastă și aprofundată pe toate palierele și etapele unui astfel de proces, de la abordarea ajustărilor propuse de inspectorii fiscali, până la recursuri administrative, litigii și procedură amiabilă.