Dispute resolution

Solutii

Soluționarea litigiilor

Deloitte adoptă o abordare integrată în cadrul asistenței oferite pentru solicitarea demarării procedurii amiabile (“MAP”) în vederea soluționării disputelor privind prețurile de transfer, atunci când contribuabilul consideră că impozitarea în celălalt stat contractant conduce la o dublă impunere. Echipele noastre includ specialiști în MAP din țările în cauză, precum și experți în cerințele legislative din România privind impozitele indirecte, taxele și impozitele impuse de jurisdicții locale sau de stat/provincie, impozitarea la nivel internațional şi calcularea dobânzilor și penalităților de întârziere ce afectează inevitabil rezultatul activității.