partnerscan-image

Soluția pentru securizarea deductibilității TVA și a cheltuielilor

Începând cu 01.01.2018 Codul fiscal conferă în mod specific ANAF-ului dreptul de a refuza deducerea TVA dacă acesta demonstrează, dincolo de orice îndoială, că dumneavoastră știați sau ar fi trebuit să știți că achiziția efectuată era implicată într-o fraudă privind TVA care a intervenit în lanțul de livrări/ prestări.

În acord cu tendințele la nivel european cu privire la acțiunile împotriva evaziunii fiscale, în cele mai recente inspecții fiscale, autoritățile se axează, din ce în ce mai mult, pe identificarea tranzacțiilor suspecte de fraudă.

Impactul acestor schimbări

Devine necesară verificarea periodică a potențialului risc al furnizorilor și clienților din România. Va trebui să demonstrați că ați întreprins verificări rezonabile ale partenerilor de afaceri în ceea ce privește: codurile de TVA, domiciliul fiscal, datorii, risc reputațional, număr de angajați și altele. Verificările au rolul de a identifica existența suspiciunii de fraudă a TVA ce ar rezulta inclusiv în respingerea deductibilității cheltuielii din perspectiva impozitului pe profit.

Soluția Noastră: PartnerSCAN

PartnerSCAN vă dă posibilitatea să verificați în mod automat dacă partenerii dumneavoastră de afaceri din România prezintă risc de fraudă TVA care v-ar putea implica în mod indirect. Consecința este respingerea deducerii taxei pe valoarea adăugată aferentă achizițiilor.

Rezultatele verificărilor făcute prin PartnerSCAN pot fi folosite în scopul determinării tratamentului fiscal corect al cheltuielilor cu achizițiile efectuate de la astfel de parteneri de afaceri, din perspectiva impozitului pe profit.

Cum funcționează aplicația PartnerSCAN

Aplicația are la bază un algoritm de căutare care urmărește codul de TVA în bazele de date publice: Registrul Comerțului, Ministerul Finanțelor Publice, ANAF, Buletinul procedurilor de Insolvență, Portalul instituțiilor de judecată, etc.

• Inactivitatea partenerului, cod TVA anulat
• Calcularea riscului de insolvență
• Dacă acționarii/ asociații/ administratorii au dosare penale
• Dacă aceste companii sunt în stare de insolvență/ încurs de lichidare
• Dacă partenerul este înființat în ultimul an
• Numărul angajaților
• Datorii la Bugetul de Stat
• Dacă acționarii/ asociații dețin mai mult de o companie
• Numărul companiilor cu sediul la aceeași adresă
• De câte ori sediul social s-a schimbat pe parcursul unui an
• Altele

Acestea reprezintă doar o parte din verificările efectuate.
Aplicația generează un raport ce sintetizează profilul de risc al partenerilor de afaceri bazat pe un scor individual. Subliniază de asemenea impactul TVA și nivelul cheltuielilor nedeductibile la nivelul companiei dumneavoastră.

Solicită un cont pentru PartnerSCAN!

Solicită acces