Specialisti

Farrukh Khan

Servicii de audit

Partener Audit & Servicii conexe

Farrukh Khan

Clădirea „The Mark Tower”,

Calea Griviței, nr. 82-98,

Bucuresti

Romania

010735

Vizualizati harta

Farrukh Khan este partener audit în Deloitte România. El are cunoștințe tehnice și experiență vastă în auditul companiilor multinaționale și locale, care operează în diverse sectoare de activitate. Farrukh coordonează echipa dedicată industriei de energie și resurse a Deloitte în Europa Centrală. Totodată, el este membru în conducerea executivă a Consiliului Investitorilor Străini, unde coordonează grupurile de lucru pentru infrastructură și, respectiv, energie.

Farrukh Khan