Deloitte Србијa

У Србији професионалне услуге пружа Deloitte д.о.о. Београд који је члан регионалне организације Deloitte Central Europe Holdings Limited.