Саопштења за јавност

Десет компанија из Србије на Deloitte-овој листи 500 највећих компанија у централној Европи

На традиционалној ранг листи ревизорско-консултантске куће Deloitte „Топ 500 компанија у централној Европи“, на основу остварених прихода од продаје, налази се 10 компанија из Србије, две више у односу на прошлу годину. 

Заузевши 63. место међу 500 највећих у  централној Европи, мeђу српским компанијама ове године се најбоље пласирао НИС,  који је са оствареним приходима од 2,294 милијарди евра у 2013. години заузео 63. место на листи (скок са 78. места на 63. место). Друга најбоље пласирана компанија је ЈП ЕПС која је заузела 85. место, а затим следи Фијат Аутомобили Србија који се по први пут нашао на листи заузевши 115. место. Телеком Србија је заузео 192. место, Делезе Србија се нашао на 228. позицији,  а следи потом EFT Investments на 261. месту.
ЈП Србијагас је заузео 387. место, Таркет Бачка Паланка 418.место, Меркатор-С 427, а Idea Београд је заузела 490. место на листи Топ 500 компанија у централној Европи.
У сектору осигурања, Дунав осигурање је заузео најбољи пласман заузевши 50. место на листи 50 водећих осигуравајућих друштава у централној Европи.

На прва четири места на листи није било промена. Као и претходне године, прво место заузео је пољски ПКН Орлен (и поред пада прихода у еврима за 5,8%), а следе мађарски МОЛ и Шкода ауто.

Индустријски сектор је забележио највећи раст прихода од скоро 3% у 2013. години, а то је углавном резултат доброг стања аутомобилске индустрије.

 „Укупан приход од продаје 500 водећих компанија у централној Европи  рангираних на Deloitte-овој листи износио је више од 712 милијарди евра у 2013. години, али укупан приход од продаје је опао за 0,4% у односу на 2012. годину.

Сектор некретнина, који је представљен са свега седам компанија, претрпео је највећи пад прихода (15,7%). У сектору технологије, медија и телекомуникација (ТМТ), у 2013. је забележен сличан пад прихода у еврима као и у претходној години (4,9% у 2013. и 3,2% у 2012). Сектор широке потрошње и транспорта одликује се растом последњих пет година, али су у 2013. години приходи компанија у овом сектору порасли за свега 1,1% (док је у 2012. просечан раст износио 4,8%). Успоравање је узроковано првенствено слабијим резултатима произвођача робе широке потрошње, код којих је просечан раст износио око 1,8% (док је у 2012. години био 10,7%). У мањој мери, узрок су и слабији резултати сектора трговине на мало (раст од свега 1,7%, док је претходне године био 3,4%) “, коментарише Жарко Мијовић, партнер у Deloitte-у.

На листу 500 највећих компанија у центрaлној Европи ове године су се пласирале укупно 42. компаније из Србије, Хрватске, Македоније, Словеније и Босне и Херцеговине. Словенија је и ове године забележила највише представника на ЦЕ Топ 500 листи, чак 16, Хрватска 12, док Босна и Херцеговина има 3 компаније на листи, а Македонија једну. Агрокор је највећа компанија из нашег региона са остварених 3,979 милијарди евра прихода од продаје, а посматрано с аспекта нето добити  најбољу 2013. годину у региону је имао НИС, сa 428 милиона евра нето добити, док се на другој позицији нашао, Хрватски Телеком, са оствареном добити од 190 милиона евра у протеклој години.

Највећи број централно-европских компанија долази из сектора робе широке потрошње и транспорта (179), а по броју пласираних фирми следи га енергетски сектор (146).

“Сведоци смо да промене на глобалном нивоу намећу промене у свим сферама живота и рада, па самим тим и компаније морају да се прилагођавају тим променама како би биле што успешније, с обзиром да се и навике потрошача мењају великом брзином“, додаје Мијовић.

Deloitte је поред листе компанија саставио и листу 50 највећих банака на основу активе и листу 50 водећих осигуравајућих друштава на основу бруто обрачунате премије. У централно-европском банкарском сектору ПКО БП банка je прва на листи,  и позиционирала се као највећа централно-европска банка. Ова банка је остварила раст вредности активе од 1,7% и нето добит у износу од 705 милиона евра.

Пољско осигуравајуће друштво ПЗУ и даље држи водећу позицију међу осигуравајућим друштвима, док је Дунав осигурање заузео 50. место на листи.

Методологија:

За ово истраживање коришћени су  подаци о приходима из финансијских извештаја за 2013. годину. Информације су прикупљене из јавних извора, директно од компанија, као и на основу процена које су базиране на овом истраживању. У случајевима кад подаци о приходима за финансијску годину 2013. нису били доступни,  коришћени су пријављени приходи за 2012. годину. Приходи компанија-ћерки које послују у оквиру великих група су наведени и у оквиру консолидованог извештаја и посебно за оне компаније које послују у различитим привредним секторима, подсекторима или земљама од консолидујућег ентитета па су биле довољно велике да се самостално пласирају на листу. Компаније су рангиране према висини прихода од продаје, банке према висини укупне активе, а осигуравајућа друштва према висини обрачунате премије која укључује премију и од животног и неживотног осигурања, упркос чињеници да у неким подручјима таква  осигурања послују као одвојени правни ентитети.

 

Да ли Вам је ово било корисно?