Чланак

500 највећих компанија у централној Европи

Ера дигиталне трансформације

На традиционалној Deloitte-овој листи CE TOP 500 и ове године су се нашле највеће компаније из земаља централне Европе.

Претражите садржај

Већина земаља у региону у 2015. години је забележила пораст стопе економског раста, а забележен је и просечан раст анализираних компанија од 3,5% деноминован у еврима. Највећу стопу раста забележиле су компаније из сектора за индустријску производњу, сектора робе широке потрошње и транспорта, док је пад у сектору за енергетику и ресурсе успорен у односу на 2014. годину. Увећани приходи од телекомуникационих компанија преокренули су негативан тренд раста који је раније бележила ТМТ индустрија (сектор технологије, медија и телекомуникација).

Раст прихода који је остварило 500 компанија у 2015. години представља јасан знак економског опоравка у земљама централне Европе, мада подаци за први квартал 2016. године показују супротан тренд, односно пад прихода од 3,3 одсто. Укупан приход од продаје код свих компанија на ранг-листи порастао је за 3,5 одсто у 2015. години у односу на скроман пораст од 0,3% одсто у претходној години, и износи 685 милијарди евра. Као и до сада, компаније су рангиране на основу остварених прихода од продаје, а листа, такође, приказује и остварени нето профит.

Ако се листа разложи по секторима, сектор широке потрошње и транспорта, представљен са 183 компаније на листи, одликује се растом последњих седам година. Просечан раст прихода је износио 4,1 одсто. Индустријски сектор је такође забележио раст прихода од 7,4 одсто, пре свега захваљујући брзом расту аутомобилске индустрије (раст прихода од 12,9%). Компаније из сектора енергетике и ресурса у просеку бележе стабилне приходе.

Осим листе Топ 500, Deloitte је саставио и листе "Педесет највећих банака у централној Европи на основу активе" и "Педесет највећих осигуравајућих друштава на основу бруто обрачунате премије", која укључује премију од животног и неживотног осигурања, упркос чињеници да у неким подручјима таква осигурања послују као одвојени правни ентитети.

 

Кључни налази

Претходни извештаји

Методологија:

За ово истраживање коришћени су  подаци о приходима из финансијских извештаја за 2015. годину. Информације су прикупљене из јавних извора, директно од компанија, као и на основу процена које су базиране на овом истраживању. У случајевима кад подаци о приходима за финансијску годину 2015. нису били доступни, коришћени су пријављени приходи за 2014. годину. Приходи компанија-ћерки које послују у оквиру великих група су наведени и у оквиру консолидованог извештаја и посебно за оне компаније које послују у различитим привредним секторима, подсекторима или земљама од консолидујућег ентитета па су биле довољно велике да се самостално пласирају на листу. Компаније су рангиране према висини прихода од продаје, банке према висини укупне активе, а осигуравајућа друштва према висини обрачунате премије која укључује премију и од животног и неживотног осигурања, упркос чињеници да у неким подручјима таква  осигурања послују као одвојени правни ентитети.

Напомена у вези са српским компанијама на листи

С обзиром на то да подаци за 2015. годину, у време састављања листе, нису били јавно доступни, листа српских компанија изведена је из прошлогодишње публикације, у складу са подацима добијеним или директно од укључених компанија или, у неким случајевима, преузетим са њихових веб сајтова.

Да ли Вам је ово било корисно?