О нама

Наши лидери

Deloitte Србија

Милош Мацура
Главни партнер за Србију, Црну Гору, Северну Македонију и Републику Српску

Милош Мацура, CPA, је директор Deloitte д.о.о. Одговоран је и за канцеларије у Црној Гори, Северној Македонији и Републици Српској и њихово пословање у складу са јединственом методологијом прописаном од стране глобалне фирме Deloitte.

Господин Мацура руководи мултифункционалним пројектима који захтевају комбинацију ревизорских, рачуноводствених и консултантских знања и вештина у циљу оптимизације пословања клијената.

Током своје професионалне каријере, неколико година је био ангажован на међународном нивоу, у источно-европским земљама (Русија, Украјина, Молдавија, Северна Македонија), на пословима ревизије финансијских извештаја, реорганизације, унапређења рачуноводственог и информационог система извештавања, обуке и примене Међународних рачуноводствених стандарда и US GAAP.

Господин Мацура поседује звање овлашћеног ревизора Србије и овлашћеног ревизора Црне Горе, и звање међународно признатог овлашћеног рачуновође у Сједињеним Америчким Државама. Његова специјализација је ревизија финансијских извештаја састављених у складу са Међународним стандардима финансијског извештавања и US GAAP за предузећа из области индустријске производње, енергетике, телекомуникација и банкарског сектора. Члан је Коморе овлашћених ревизора, Института сертификованих рачуновођа Црне Горе и Америчког института сертификованих рачуновођа (AICPA).

Мирослав Тончић
Партнер, Сектор за ревизију и услуге уверавања

Мирослав Тончић је партнер у Сектору ревизије за Србију, Црну Гору, Северну Македонију и Републику Српску. 

Господин Тончић има значајно искуство у спровођењу МРС и МСФИ на локалним тржиштима. Његово искуство укључује неколико година ангажовања на међународном нивоу у земљама источне Европе - Русији, Украјини, Бугарској, Северној Македонији и Републици Српској.

Члан је експертске групације у оквиру Deloitte Central Europe у области вршења услуга у финансијском сектору, пре свега банкама, финансијским институцијама, берзама. Поверена му је дужност одговорног партнера ревизије пројеката који се финансирају из средстава ЕБРД и Светске банке.

У току двадесетогодишњег радног стажа био је вођа тима или одговорни партнер за сва највећа предузећа, банке, финансијске институције итд, у државном или приватном власништву, као и домаћих националних и мултинационалних предузећа. Такође је руководио великим бројем приватизационих процеса у Србији, како на страни купца, тако и продавца, као и асистирање новим иностраним  клијентима приликом разумевања новог пословног окружења.

Господин Тончић поседује звање овлашћеног ревизора у Србији. Члан је Коморе овлашћених ревизора Србије.

Срђан Петровић
Главни партнер, Сектор за порески консалтинг

Срђан Петровић је главни партнер у Сектору за порески консалтинг у Србији, Северној Македонији, Црној Гори и Републици Српској. Његове обавезе обухватају вођење пореског одељења, структуирање унутрашњих инвестиција (меcто ентитета у које се инвестира, методе финансирања, тип локалног ентитета, препарације профита), offshore пореско планирање, пореско планирање за постојеће ентитете у региону, структурирање трансакција (leasing), услуге консалтинга за индиректно опорезивање и царињење, пореско планирање за стране држављане и послове у складу са локалним прописима и законима за правна и физичка лица.

Жарко Мијовић
Главни партнер, Сектор за ревизију и услуге уверавања

Жарко Мијовић, CPA, је главни партнер у Сектору за ревизију и улсуге уверавања, одговоран за планирање, организацију и обављање ревизије као и руковођење ревизорским тимовима у Србији.

Господин Мијовић има преко шеснаест година искуства у обављању ревизија финансијских институција и предузећа из различитих индустријских грана (телекомуникације, тешка индустрија, дрвна индустрија, увозно-извозни сектор, сектор широке потрошње).

Управљао је великим и сложеним пројектима укључујући US GAAP, IFRS и пројекте статуторне ревизије, као и пројектима везаним за предприступне фондове ЕУ. Обављао је ревизије у складу са Међународним рачуноводственим стандардима и домаћим прописима предузећа и осигуравајућих друштава у Србији, Црној Гори и Републици Српској. Поред наведеног, господин Мијовић је учествоваво у пројектима спајања и припајања (М&A), промене информационих система и примене нових, финансијског извештавања, и пројектима контроле квалитета и многим другим.

Поседује звање овлашћеног ревизора Србије и сертификат Америчког института овлашћених рачуновођа (AICPA). Председник је Савета Коморе овлашћених ревизора Србије.

Нада Суђић
Партнер, Сектор за пословни консалтинг и управљање ризицима 

Нада Суђић је партнер у Сектору ревизије задужена за услуге управљања ризицима, као и одговорни партнер за пружање услуга клијентима из финансијског сектора на територији Србије, Црне Горе, Републике Српске и Северне Македоније. Током скоро 20 година искуства у пружању услуга ревизије и консалтинга у оквиру Deloitte-а, укључујући и значајан број мултидисциплинарних пројеката на територији Централне Европе, и у Сједињеним Америчким Државама, стекла је значајну експертизу у пружању финансијских услуга првенствено банкама и осталим финансијским институцијама.

Експерт је за извештавање по Међународним стандардима финансијског извештавања (IFRS) и US GAAP, као и њихову практичну примену. Одговорна је за пројекте праћења и контроле имплементације информационих система, пројекте имплементације интерне ревизије и обуку запослених клијента како би се обезбедила ефективна имплементација интерне ревизије, подршка руководству у процесу мапирања, оцене ризика и тестирања дизајна и оперативне ефикасности кључних контрола у пословним процесима, услуге корпоративноg управљањa и оптимизацијe организационе структуре, дизајнa и оптимизацијe пословних процеса, итд.

Члан је Америчког института овлашћених јавних рачуновођа (AICPA) и Коморе овлашћених ревизора Србије.

Дарко Станисавић

Главни партнер, Сектор за финансијски консалтинг 

Дарко Станисавић је главни партнер у Сектору за финансијски и пословни консалтинг и руководи пружањем услуга финансијског и менаџмент консалтинга у Србији, Северној Македонији, Црној Гори и Републици Српској. Поседује више од 15 година радног искуства из области рачуноводства и финансија како у САД, тако и у региону Централне Европе. Дарко има значајно искуство у пројектима корпоративних финансија, реструктурирања, трансакција, као и у пружању консултантских услуга пословне стратегије у региону Централне Европе.

Дарко Станисавић је члан Америчког друштва процењивача и поседује звање ASА (Accredited Senior Appraisers). Завршио је магистарске студије из финансијске економије на Државном Универзитету Калифорније у Лос Анђелесу. Члан је Управног одбора ТМА (Turnaround Management Association).

Владимир Бешлагић

Партнер, Сектор за финансијски консалтинг

Владимир има више од 15 година искуства у области финансијског консалтинга. Од 2011. године је лидер за инфраструктурне и капиталне пројекте у Србији, Северној Македонији, Црној Гори и Републици Српској и развија консултантске услуге укључујући и нова иновативна решења.

Своју пословну каријеру започео је у Deloitte-у 2003. године након студија на Економском факултету Универзитета у Београду.

 

Дејан Мраковић

Партнер, Сектор за порески консалтинг

Дејан има више од 10 година искуства у области пореског консалтинга, посебно у области међународног и домаћег пореског планирања и структурирања трансакција, као и у области прописа о порезу на добит правних лица. Дејан има изузетно искуство како у правним, тако и у рачуноводственим питањима.

Дипломирао је на Правном факултету Универзитета у Београду, а звање LL.M у области Међународног опорезивања стекао је на Њујоршком универзитету (NYU). Члан је Међународне фискалне асоцијације (IFA) и Српског фискалног друштва (СФД).

 

 

Да ли Вам је ово било корисно?