Company growth outlook | CFO Survey | Deloitte Central Europe

Чланак

Изгледи за раст компанија

Истраживање ставова финансијских директора 2021.

Изгледа да су финансијски директори ове године оптимистичнији у погледу својих финансијских изгледа и нивоа запослености.

Кључни налази

  • Скоро половина испитаних финансијских директора (47%) је оптимистично у погледу финансијских изгледа својих организација, док је само њих 23% песимистично.
  • 35% финансијских директора очекује пораст оперативне марже и готово исти проценат предвиђа да ће она остати на истом нивоу.
  • Проценат финансијских директора који предвиђају пораст прихода у 2021. години (53%) је нешто нижи, за 7пп него у 2020. години.
     

Финансијски изгледи

Ове године, 47% финансијских директора се осећа оптимистичније у погледу својих финансијских изгледа. Финасијски директори из ЕУ и еврозоне деле сличан ниво оптимизма. У 2019. години, 38% финансијских директора у еврозони рекло нам је да су оптимисти у погледу финансијских изгледа за њихове компаније. Овај ниво оптимизма је пао на 28% 2020. године, а затим је порастао на 45% 2021. Сличан образац оптимизма постоји и међу земљама ЕУ.

Приходи и оперативне марже

Удео финансијских директора који предвиђају пораст прихода ове године (53%) је за 7пп нижи него 2020. Такође, постоји силазни тренд у већини индустрија које смо испитивали (осим за науке о животу и прерађивачку индустрију) а сектор технологије, медија и телекомуникација доживљава највећи пад нето биланса (са 69% у 2020. на 31% у 2021).

Исти проценат испитаника дели мишљење по питању оперативних маржи које ће предузећа постићи у наредних 12 месеци, њих 35% очекује да ће се оперативне марже повећати, и готово исти проценат предвиђа да ће остати на истом нивоу, а 31% предвиђа да ће се смањити.

Додатне теме које су обухваћене у овом поглављу извештаја:

  • CAPEX изгледи
  • Незапосленост
  • Сервисирање дуга
  • Стратешки приоритети
  • Нивои задужености