Погледи

Знак оптимизма

Анкета финансијских директора из централне Европе, 2014

У овом извештају Deloitte пореде се очекивања финансијских директора 13 централно европских економија (Србија, Босна и Херцеговина, Бугарска, Хрватска, Чешка Република, Мађарска, Летонија, Литванија, Пољска, Румунија, Словачка, Словенија...). Поређења су изведена на одговорима 580 финансијских директора из широког спектра индустрија који су се одазвали Deloitte-овом истраживању спроведеном у октобру и новембру 2013. Истраживање обухвата промене у мишљењима финансијских директора о факторима ризика, укључујући раст БДП-а и финансирање приоритета. Ово истраживање је постало важан репер за правовремено доношење одлука у којим се у у обзир узимају финансијски ставови великих корпорација широм централне Европе .

Претражите садржај

Најважнији налази:

  • Финансијски директори у Србији очекују да ће у наредних 12 месеци у првом плану бити реструктурирање пословања (71%), што је у складу са стратегијом смањења трошкова и фокусом на боље коришћење доступних ресурса.
  • Такође, као приоритет у предстојећем периоду истиче се раст прихода на постојећим и новим тржиштима.
  • Финансијски директори из Србије предвиђају привредно успоравање (чак 71% предвиђа стагнацију, уз раст БДП нижи од 1,5%).
  • Очекује се раст незапослености, док ће се у области финансијског управљања вероватно јавити проблем мањка талентованих кадрова за високе и највише руководеће позиције.
Да ли Вам је ово било корисно?