Чланак

500 највећих компанија у централној Европи

На листи 10 компанија из Србије

На традиционалној ранг листи ревизорско-консултантске куће Deloitte „Топ 500 компанија у централној Европи“, на основу остварених прихода од продаје, налази се 10 компанија из Србије, две више у односу на прошлу годину.

Заузевши 63. место међу 500 највећих у централној Европи, мeђу српским компанијама ове године се најбоље пласирао НИС, који је са оствареним приходима од 2,29 милијарди евра у 2013. години заузео 63. место на листи (скок са 78. места на 63. место). Друга најбоље пласирана компанија је ЈП ЕПС која је заузела 85. место, а затим следи Фијат Аутомобили Србија који се по први пут нашао на листи заузевши 115. место. Tелеком Србија је заузео 192. место, Делезе Србија се нашао на 228. позицији, а следи потом EFT Investments на 261. месту. ЈП Србијагас је заузео 387. место, Таркет Бачка Паланка 418. место, Меркатор-С 427, а Idea Београд је заузела 490. место на листи Топ 500 компанија у централној Европи. У сектору осигурања, Дунав осигурање је заузео најбољи пласман заузевши 50. место на листи 50 водећих осигуравајућих друштава у централној Европи.

ЦЕ Топ 500 публикација је у прилогу.

500 највећих компанија у централној Европи, 2014. године

Методологија

За ово истраживање коришћени су подаци о приходима из консолидованих извештаја за 2013. годину. Информације су прикупљене из јавно доступних база података и других извора, директно од компанија, као и на основу процена које су базиране на Deloitte-овом истраживању. У случајевима кад подаци о приходима за финансијску годину 2013. годину нису били доступни, користили смо пријављене приходе за 2012. годину. Приходи компанија-ћерки које послују у оквиру великих група наведени су и у оквиру консолидованог извештаја и посебно за оне компаније које послују у различитим привредним секторима, подсекторима или земљама од самог консолидујућег ентитета, а биле су довољно велике да се самостално пласирају на листу. Компаније су рангиране према висини прихода од продаје, банке према висини укупне активе, а осигуравајућа друштва према висини обрачунате премије.

Да ли Вам је ово било корисно?