Чланак

500 највећих компанија у централној Европи

Знакови опоравка

На традиционалној Deloitte-овој листи CE TOP 500 и ове године су се нашле највеће компаније из 18 земаља централне Европе.

Девети пут заредом компанија Deloitte представља листу Топ 500 компанија из 18 земаља централне Европе (500 највећих компанија, 50 банака и 50 осигуравајућих друштава). У 2014. години, већина земаља у региону је забележила пораст стопе економског раста, међутим то се није рефлектовало на просечан раст прихода 500 највећих компанија у региону. Стиче се утисак да је прошлогодишњи тренд настављен: забележени су минимални просечни раст прихода од 0,3% деноминиран у еврима и различите стопе раста зависно од државе и индустријског сектора.

Осим пада вредности локалних валута у региону, кључни фактор који је утицао на резултате рангирања је пад цене енергената, укључујући цене сирове нафте и угља. Ово је имало негативан утицај на приходе многих компанија у енергетском сектору које су се нашле на листи (укупно 139 компанија) и који је претрпео просечан пад прихода од 3 одсто.

Први пут након четири године, дошло је до повећања броја компанија које бележе раст прихода (52% наспрам 49% из 2013. године) што представља позитивну промену и један од знакова који указују на побољшање економске ситуације у региону.

Висина прихода највећих компанија у региону била је стабилна. Укупан приход од продаје свих компанија на ранг листи опао је за 1,8% у односу на прошлу годину и износи 682. милијарде евра. Као и до сада, компаније су рангиране на основу остварених прихода од продаје, а листа такође приказује и остварени нето профит.

Ако се листа разложи по секторима, сектор широке потрошње и транспорта, представљен са 174 компаније на листи, одликује се растом последњих шест година и просечан раст прихода је износио 2,8%. Индустријски сектор је забележио раст прихода од 3,1% и то пре свега захваљујући брзом расту аутомобилске индустрије (раст прихода 6,5%). Грађевинска индустрија, такође, бележи просечан раст прихода од 4,8%, али је грађевинска индустрија изгубила једног представника на листи, тако да их има свега шест. 

Осим листе Топ 500, Deloitte је саставио и листе Педесетих највећих банака у централној Европи на основу активе и Педесет највећих осигуравајућих друштава на основу бруто обрачунате премије, која укључује премију од животног и неживотног осигурања, упркос чињеници да у неким подручјима таква осигурања послују као одвојени правни ентитети.

 

500 највећих компанија централне Европе

Кључни налази

Претходни извештаји:

Методологија:

За ово истраживање коришћени су подаци о приходима из консолидованих извештаја за 2014. годину. Информације су прикупљене из јавно доступних база података и других извора, директно од компанија, као и на основу процена које су базиране на Deloitte-овом истраживању. У случајевима кад подаци о приходима за финансијску годину 2014. годину нису били доступни, користили смо пријављене приходе за 2013. годину. Приходи компанија-ћерки које послују у оквиру великих група наведени су и у оквиру консолидованог извештаја и посебно за оне компаније које послују у различитим привредним секторима, подсекторима или земљама од самог консолидујућег ентитета, а биле су довољно велике да се самостално пласирају на листу. Компаније су рангиране према висини прихода од продаје, банке према висини укупне активе, а осигуравајућа друштва према висини обрачунате премије.

Напомена у вези са српским компанијама на листи

С обзиром на чињеницу да подаци о приходима за 2014. годину, у време састављања листе, нису били јавно доступни, листа српских компанија изведена је из прошлогодишње публикације, а у складу са подацима добијеним или директно од укључених компанија или, у неким случајевима, преузетим са њихових веб-сајтова.

Да ли Вам је ово било корисно?