Саопштења за јавност

Раст прихода на постојећим и новим тржиштима приоритет финансијских директора у Србији

Београд, 27. март 2017. – Већина финансијских директора из Србије је оптимистична, укупно 62%, када је реч о финансијској перспективи предузећа у којима раде, а њих 30% сматра да ће ситуација остати непромењена, показује најновије Истраживање ставова финансијских директора у централној Европи које је спровела ревизорско – консултантска кућа Deloitte.

Kао кључне задатке у наредном периоду истичу раст прихода на постојећим и новим тржиштима, као и смањење директних трошкова. Контрола трошкова је најважнији приоритет за 72% анкетираних финансијских директора. 

Од анкетираних предузећа у Србији, 62% оцењује општи степен екстерне финансијске и економске неизвесности с којом се њихово предузеће суочава као нормалан или нижи, али 66% анкетираних финансијских директора из Србије такође сматра да ово није добар тренутак за преузимање већих ризика по билансе предузећа. 

За разлику од прошле године када је већина испитаника сматрала да ће незапосленост расти у 2016. години, прогноза за 2017. је оптимистичнија и у складу је са позитивним привредним прогнозама за 2017, тако да само 23% испитаника верује да ће се стопа незапослености повећати у наредном периоду.

Упркос позитивним привредним изгледима, испитаници истичу да су инсолвентност, недостатак квалификоване радне снаге, смањење тражње, и недостатак капитала и даље главни фактори који представљају значајан ризик за пословање предузећа у наредних 12 месеци.

Већина анкетираних финансијских директора верује да ће ниво задужености њихових компанија остати исти у наредном периоду, док 9% испитаника планира да смањи своје стање задужености. С друге стране, 45% испитаника планира да повећа ниво задужености како би могли да прошире своје пословање на друга тржишта и уведу нове производе и услуге.

Оптимизам се види и код 43% испитаника који сматрају да ће се способност предузећа да сервисирају свој дуг побољшати у наредне три године, 40% сматра да се ништа неће променити у том смислу у наредном периоду, а 17% верује да ће та способност опасти.

Истовремено, задуживање код банака као извор финансирања је атрактивно за 36% анкетираних предузећа што одражава веровање 57% анкетираних финансијских директора да ће се трошкови финансирања смањити или остати непромењени.

Да ли Вам је ово било корисно?